Újra indul az Állattartó telepek korszerűsítését célzó pályázat

Társadalmi egyeztetésen az állattartó telepek fejlesztésének támogatása pályázat újabb felhívása.

A 2016-ban meghirdetett program folytatása számos ponton módosult az első időszakhoz képest, azonban a fő célok nem változtak.

A pályázat keretében az alábbi célterületek támogathatóak:

 1. Baromfitartó telepek korszerűsítése
 2. Sertéstartó telepek korszerűsítése
 3. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 5. Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

A pályázaton olyan mezőgazdasági termelők vehetnek részt, akik a támogatási kérelmet megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – rendelkeznek legalább 6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. Az üzemméret kiszámításakor a gazdálkodó által használt földterületeket és az állatállományt is figyelembe kell venni. A használt földterület és kultúra esetében részben a referenciaév területalapú támogatási kérelme, részben a Kormányhivatal által kiállított igazolás alapján számítják ki az üzemméretet.

Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapját az ENAR nyilvántartásba bejelentett átlagos állatlétszám, ENAR nyilvántartásban nem szereplő állatfajok esetében a Kormányhivatal hatósági állatorvosa által kiállított igazolásban szereplő átlagos állatlétszám jelenti.

Fontos kritérium továbbá, hogy az érintett bázisév vonatkozásában a pályázó árbevételének legalább 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származzon és ezt igazolni is szükséges.

A pályázat benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Energiahatékonyság javítás vagy megújuló energiaforrás hasznosítása
 • Foglalkoztatotti létszám bővítése
 • Környezeti szempontok érvényesítése

A pályázat benyújtásának tervezett időszaka: 2020. október 1.- 2020. november 2.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség arányában:

 • a közép-magyarországi régióban 40 %
 • a többi régióban 50 %
 • fiatal mezőgazdasági termelő 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
 • kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A pályázatban önállóan támogatható tevékenységek listáját az egyes aloldalak tartalmazzák.

Valamennyi célterület esetében az alábbi önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen megvalósítható fejlesztések:

Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása:

 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:

 • napkollektorok alkalmazása
 • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése
 • geotermikus energia használata
 • biogáz termelés
 • napelemes rendszer kialakítása
 • szélenergia felhasználása

A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés (maximum az elszámolható költség 15 %-a)

Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása (maximum az elszámolható költség 5 %-a)

Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése (maximum az elszámolható költség 10 %-a)

A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (maximum nettó 50.000.000 Ft)

Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése a projekt elszámolható költségének maximum 25 %- a lehet.

Erőgépek beszerzése nem támogatható!

Támogatható állatfajok: házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 100 millió Ft.

.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, pl:

 •  szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése
 • telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
 • etetés és itatás technológiájának kialakítása
 • a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése:

 • istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása
 • új állattartó telep létesítése esetén trágyatároló építése

 

Önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható beruházások:

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei
 • az állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei
 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek
 • tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése

Támogatható állatfajok: házi sertés, vaddisznó

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 100 millió Ft.

.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, pl:

 • szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése
 • telepi takarmánykeverőkhöz takarmánytároló technológia kialakítása
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
 • etetés és itatás technológiájának kialakítása

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése:

 • istálló építése, férőhely kiépítése
 • állatválogató és kezelő kialakítása
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása
 • új állattartó telep létesítése esetén trágyatároló építése

 

Önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható beruházások:

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei
 • az állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei
 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek

Támogatható állatfajok: szarvasmarha, bivaly

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 50 millió Ft.

.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, pl:

 • szellőztetés és hűtés-fűtés, valamint fejés technológiájának kiépítése
 • tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása
 • telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény- tároló technológia kialakítása
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
 • etetés és itatás technológiájának kialakítása

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése:

 • istálló fejő- és tejház építése, férőhely kiépítése
 • állatválogató, -kezelő és -felhajtó kialakítása
 • elektromos ás hagyományos karám illetve állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása
 • új állattartó telep létesítése esetén trágyatároló építése

.

Önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható beruházások:

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei
 • az állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei
 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek – pl: tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda
 • szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépei -pl: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter
 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése

Támogatható állatfajok: juh és kecskefélék

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 5 millió Ft.

.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, pl:

 • szellőztetés és hűtés-fűtés, valamint fejés technológiájának kiépítése
 • tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása
 • telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény- tároló technológia kialakítása
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
 • etetés és itatás technológiájának kialakítása
 • gyapjúnyírás technológiájának kiépítése

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése:

 • istálló fejő- és tejház építése, férőhely kiépítése
 • állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó kialakítása
 • elektromos ás hagyományos karám illetve kifutó és jártató kialakítása
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása
 • fürösztő kialakítása
 • új állattartó telep létesítése esetén trágyatároló építése

.

Önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható beruházások:

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei
 • az állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei
 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek – pl: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása

Támogatható állatfajok: lófélék, (ló, szamár, öszvér). nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 5 millió Ft.

.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, pl:

 • szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése
 • telepi takarmánykeverőkhöz takarmánytároló technológia kialakítása
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
 • etetés és itatás technológiájának kialakítása
 • tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése:

 • istálló- , mézház- tojásválogató és keltető épület építése
 • férőhely kiépítése
 • állatválogató, -kezelő és -felhajtó kialakítása
 • elektromos és hagyományos karám illetve állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása
 • méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása
 • a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása
 • új állattartó telep létesítése esetén trágyatároló építése

.

Önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható beruházások:

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei
 • az állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei
 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését, kérem lépjen velem kapcsolatba elérhetőségeimen!​