A VP AKG-ban tiltott növényvédőszerek listája

A VP Irányító Hatósága közzétette 2021. évre vonatkozó tájékoztatását azon növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről, melyek használata a VP AKG programban tilos, vagy korlátozáshoz kötött.

A közlemény értelmében az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés pályázati felhívása alapján a növényvédőszer használat az alábbi tematikus előíráscsoportok esetén korlátozásokhoz kötött:

Korlátozással érintett tematikus előíráscsoportok A korlátozások
 • MTÉT túzokvédelmi szántó tematikus előíráscsoport
 • MTÉT alföldi madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoportok
Tilos a rovarölő szerek alkalmazása, kivéve repce, mustár, illetve olajretek rovarirtását
 • MTÉT kékvércse védelmi szántó tematikus előíráscsoport
 • MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoport
Tilos a rovarölő szerek alkalmazása
 • MTÉT szántó tematikus előíráscsoportok
Tilos a rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek alkalmazása
 • Horizontális szántó tematikus előíráscsoport
 • Erózió-érzékeny szántó tematikus előíráscsoport
 • Belvíz-érzékeny szántó tematikus előíráscsoport
 • Aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoport
 • MTÉT túzokvédelmi szántó tematikus előíráscsoport
 • MTÉT kékvércse védelmi szántó tematikus előíráscsoport
 • MTÉT alföldi madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoport
 • MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoport
A tiltott, illetve korlátozással használható növényvédőszer hatóanyagok listáját az 1.a táblázat tartalmazza
 • Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportban
A tiltott, illetve korlátozással használható növényvédőszer hatóanyagok listáját az 1.b táblázat tartalmazza
 • MTÉT túzokvédelmi tematikus előíráscsoport
 • MTÉT kékvércse védelmi tematikus előíráscsoport
 • MTÉT alföldi madárvédelmi tematikus előíráscsoport
 • MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoport
A tiltott rovarölő hatóanyagok és növényvédőszerek jegyzékét az 1.c táblázat tartalmazza.

A táblázatok a 2021. évben a gazdálkodás során nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagok, az azokat tartalmazó növényvédő szerek körét tartalmazzák.

Az 1.c számú táblázat csak az 1.a számú táblázattal és a pályázati felhívások előírásaival együtt alkalmazható.

A táblázatok az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés pályázati felhívásokkal együttesen értelmezendők. Azon hatóanyag használata, amelyik a táblázatban külön jelölés nélkül szerepelnek, tiltottak. A megjelölt hatóanyagok a jelölés szerinti korlátozással használhatóak, de minden esetben be kell tartani az adott hatóanyagot tartalmazó készítmény engedélyokiratában foglaltakat.
Fontos, hogy azon területek esetében, ahol agrár-környezetgazdálkodási kifizetéssel érintett területen EFA terület is elszámolásra kerül, a listában megjelölt növényvédőszer-hatóanyagok, és az azokat tartalmazó növényvédő szerek használata sem megengedett!

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés pályázati felhívásokban és az Irányító Hatóság közleményéhez mellékelt táblázatokban foglaltak teljesítése nem mentesít az egyéb növényvédelmi vonatkozású jogszabályok betartása alól.

Forrás: palyazat.gov.hu

Kapcsolódó: