A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése

Már benyújtható a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés a 2019-es adóévre.

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés a Jövedéki adó törvény szerint a tárgyévet követő év január hónapjának 20. napjától nyújtható be, 5 évre visszamenőleg.

A szőlő- és gyümölcsösültetvények műveléséhez nyújtott gázolaj csekély összegű (de minimis) támogatást viszont kizárólag az előző évre lehet beadni – a 3 éves de minimis keret figyelembe vételével.

.

Jövedékiadó-visszatérítésre jogosult az az “MVH regisztrációs számmal” rendelkező természetes személy, családi gazdálkodó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet,  akinek használatában (tulajdonosként vagy más jogcímen):

 • szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágú földterület van, és ott mezőgazdasági termelőtevékenységet folytat,
 • erdő művelési ágú földterület van, és ott erdőgazdálkodási tevékenységet folytat,
 • vízjogi üzemeltetési engedély szerinti halastó van, és halgazdálkodási tevékenységet folytat.

.

Jövedékiadó-visszatérítés igénybe vehető:

 • mezőgazdasági termelő a szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágban a mezőgazdasági termelési célú földművelési munkákhoz, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz,
 • erdő-felújítási  célú munkákhoz,
 • a tóterület nettó üzemelő vízfelülete alapján közvetlenül a halgazdálkodáshoz felhasznált gázolajmennyiség,

beleértve – amennyiben a mezőgazdasági termelő a földművelési, az erdőfelújítási és halgazdálkodási munkákhoz gépi bérmunka-szolgáltatást vesz igénybe – a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számlán feltüntetett gázolajmennyiséget is.

.

Szükséges dokumentumok:

 • gázolaj-számlák, vagy gépi bérmunkáról szóló számlák (amelyen elkülönítetten kell, hogy szerepeljen a tényleges üzemanyag-felhasználás mennyisége és összege)
 • saját üzemeanyagkút esetén tankolási napló és az üzemanyagkút engedélye,
 • gazdálkodási napló
 • földhasználati lap.

.

A visszatérítés mértéke:

Éves szinten hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj jövedéki adójának 82 %-a igényelhető vissza gázolaj- vagy bérmunka számla alapján.  A  A mezőgazdasági termelő a számlán feltüntetett üzemanyag-mennyiségre a számla szerinti teljesítés időpontjában hatályos, legalacsonyabb jövedékiadó-mértékkel számított adót igényelheti vissza.

Év Jövedéki adó visszaigényelhető összege literenként Fajtakód
2015 90,487 523
2016.01.01 – 09.30 90,487 523
2016.10.01 -12.31 100,49225 523
2017.01.01 – 03.31 100,49225 523
2017.04.01 – 06.30 90,487 523
2017.07.01 – 12.31 90,487 016
2018 90,487 016
2019 90,487 016

 

A vonatkozó jogszabály értelmében a visszaigénylés kizárólag elektronikusan nyújtható be.

.

A szőlő- és gyümölcsösültetvények műveléséhez nyújtott gázolaj csekély összegű (de minimis) támogatás

A szőlő- és gyümölcsös ültetvények művelése során történő gázolaj-felhasználáshoz támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági termelő, aki:

 • legalább 0,5 hektár területű ültetvényen a földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzett ügyfélként szőlő-, illetve gyümölcstermesztést folytat (beleértve azt a legalább 0,5 hektár területű ültetvényen szőlő-, illetve gyümölcstermesztést folytató ügyfelet is, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik);
 • a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló számlával rendelkezik, és akinek a tárgyév egészére vonatkozóan benyújtott teljes adó-visszatérítési igényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jóváhagyta

A támogatás összege a szőlő- és a gyümölcsös ültetvényterületen a tárgyévben ténylegesen felhasznált, a gázolaj mennyisége után literenként 105 forint. A támogatás összegének megállapításánál kizárólag a 97 liter/hektár/év mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de hektáronként évente legfeljebb 100 liter vehető figyelembe.