Február 1-jétől ismét igényelhető az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló (fiatal erdők) támogatás

A pályázati felhívás célja az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat.

.

Támogatható tevékenységek:

 • befejezett ápolás (kézi vagy gépi)
 • tisztítás
 • törzsnevelési jellegű beavatkozás

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2020.02.01. – 2020.03.02.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás a Magyar Államkincstár elektronikus kitöltő felületén keresztül.

.

A támogatás mértéke, összege

Támogatott tevékenység Támogatási összeg
(eurónak megfelelő forintösszeg /ha)
(KMR régió*)
Támogatási összeg
eurónak megfelelő forintösszeg /ha)
(nemKMR régió*)
kézi befejezett ápolás 119 149
gépi befejezett ápolás 74 92
tisztítás természetszerű, átmeneti és származék természetességi állapotú erdőkben 119 149
tisztítás faültetvény és kultúrerdő természetességi állapotú erdőkben 61 76
magas törzsnyesés (5m) 90 113

*A táblázatban feltüntetett összegek a Közép-Magyarország Régióban a jogosult költségek 40%-os, a többi régióban a jogosult költségek 50%-os támogatását tartalmazzák.

.

A támogatás igénybevételének feltételei

 • A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha:

a) a támogatott tevékenységgel érintett erdőterület vonatkozásában az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó.

b) a támogatott erdőterület az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) erdőként van nyilvántartva.

c) rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel.

d) az egy kérelemben minimálisan támogatható erdőterület: mérete 2,0 ha

e) a d) pont szerinti erdőterület-nagyságot a támogatási kérelemben az adott tevékenységgel érintett erdőrészletek és a g) pontnak megfelelő részterületek összterülete alapján kell megállapítani. A területszámításnál kizárólag a 0,5 hektár nagyságot elérő erdőrészletek és részterületek vehetők figyelembe.

f) tisztítás, valamint törzsnyesés esetén csak teljes erdőrészletre adható támogatás.

g) befejezett ápolás esetén az erdőrészlet 0,5 hektár nagyságot elérő részterületére is adható támogatás, amennyiben azon a területhatár állandósítást elvégezték.

 • A felhívás alapján az Evt. 11. §-a szerinti szabad rendelkezésű erdőkre nem vehető igénybe támogatás.
 • Egy erdőrészletre, egy kérelem benyújtási időszakban csak egy a 3.1. fejezet 1.) bekezdése szerinti tevékenységre igényelhető támogatás és nyújtható be kifizetés igénylés.
 • A támogatott erdőrészlet ugyanezen pályázati felhívás keretében, illetve a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 27. cikke szerinti támogatásban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben, nemesnyár célállományok esetén 3 évben nem részesült támogatás kifizetésében azonos tevékenységtípusra, azaz tisztításra, törzsnevelési jellegű beavatkozásra.
 • Tisztítás fahasználati tevékenység az erdőtervben szereplő teljes erdőrészletet érintő tisztítás fahasználati előírás esetén támogatható.
 • Törzsnevelési jellegű beavatkozás esetén a 4 évnél idősebb, de 25 évesnél fiatalabb, nemesnyár faállomány típusú erdők támogathatóak, ahol a nemesnyár törzs darabszáma eléri a 300 db/ha mennyiséget, valamint a faállomány átlagmagassága meghaladja a 12 métert.
 • A pályázati felhívás keretében a folyamatos erdősítések nem jogosultak támogatásra.
 • Támogatás nem fizethető ki arra a tevékenységre, amelyet az Evt. 106. § (1) bekezdése alapján az erdő fennmaradásának vagy fejlődésének veszélyeztetése miatt az erdészeti hatóság elrendelt.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését a támogatói okirat kézhezvételétől legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázatokról részletesen Széchenyi 2020 honlapján a tájékozódhatnak.

Forrás: mvh.allamkincstar.gov.hu