Március 20-ig igényelhető a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás

A Magyar Államkincstár közzétette a 2020-as támogatási évi termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló közleményét.

.

Támogatás igénylésének feltételei

  • a termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében legalább 1 kérelmezett egyed, átmeneti nemzeti támogatás esetén legalább 10 kérelmezett egyed bejelentése
  • a kérelmezett állatlétszám nem lehet több mint az instruktori igazoláson szereplő anyajuh létszám (a tartási kötelezettség betartása érdekében annál kevesebb lehet)
  • a kérelmező a bejelentett anyajuh-létszámot a szankciómentes benyújtásra nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás)
  • a birtokon tartási időszak alatt a kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását, a változás (állatállomány átszállításának napja) bekövetkezésétől, a termeléshez kötött anyajuh támogatás esetén a kérelmezett állatállomány tenyészetének megváltoztatását pedig az ENAR-ban bejegyzett állatmozgás dátumától számított 15 napon belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelenteni a Magyar Államkincstár részére
  • a kérelmező gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek juh ENAR rendeletben foglaltak betartásáról, valamint tenyészete(i)/ tartási helye(i) vonatkozásában gondoskodik a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról, továbbá gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is
  • a kérelmező gondoskodik az állattenyésztésről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre

A kérelmet benyújtó termelőnek a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (MJKSZ), illetve annak megbízottja által kiállított – a támogatási évre vonatkozó – K1350 instruktori igazolással kell alátámasztania a tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztésről szóló kormányrendeletben foglaltak betartását, továbbá, hogy kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre, valamint hogy a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölés és folyamatos nyilvántartásvezetési kötelezettségének eleget tesz.

.

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

  • juh fajú
  • nőivarú
  • a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves.

.

Támogatási jogosultság átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás esetén

Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a termelő részére az adott támogatási évben az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás megállapítható, illetve kifizethető. Az egyéni támogatási felsőhatár a mezőgazdasági termelőt megillető, nyilvántartott támogatási jogosultságok összege. A 2020. évre az ügyfél rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számát a 2019. évi támogatási határozat tartalmazza.

Az átmeneti nemzeti anyajuhtartásra benyújtott kérelem egyben jogosultság iránti kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Ebben az esetben az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) nem kell külön kérelmet benyújtani.
A Kincstár a beérkezett jogosultság iránti igények között sorrendet állít fel, elsőbbséget biztosítva a véglegessé vált határozaton alapuló igénnyel rendelkező termelőknek; majd az anyajuhtartási támogatási jogosultsággal nem rendelkező; ezt követően a „Fiatal gazdálkodók induló támogatás”-ban részesülő; végül az eddigi kategóriákba nem sorolható termelők között. Az országos tartalék kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló, azonos elbírálás alá eső igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra. A jogosultság iránti igény elbírálásáról szóló döntést a támogatási kérelem tárgyában hozott döntés tartalmazza.

.

Támogatási kérelem benyújtása

Benyújtási határidő: 2020. március 20.

Benyújtás: elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül

Csatolandó: támogatási évhez kapcsolódó K1350 instruktori igazolás másolati példánya

Késedelmes benyújtás (2020. március 20-a utáni beadás) esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás (2020. április 14-e utáni) beadás esetén a kérelem visszautasításra kerül.

Forrás: mvh.allamkincstar.gov.hu

Kapcsolódó: