A koronavírus miatt nehéz gazdasági helyzetbe került bortermelő vállalkozások átmeneti támogatása

Azon bortermelő vállalkozások, amelyek érintettek a HORECA szektorban (Hotel-Étterem-Vendéglátás) illetve a borturizmusban, ÉS szőlőtermelő vállalkozásnak is minősülnek, átmeneti támogatást igényelhetnek. 

Benyújtási időszak: 2020. augusztus 10 – 2020. augusztus 24. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő három napon belül -de legkésőbb a beadási időszak végéig- módosítható. 

A kérelem benyújtására a 38/2020. (VII. 30.) AM Rendelet alapján azon bortermelést végző vállalkozások jogosultak, akik vagy vállalkozás, vagy a vállalkozáshoz kapcsolódó személyek/vállalkozások által szőlőtermeléssel is foglalkoznak, melyet saját maguk fel is dolgoznak. 

Bortermelést végző vállalkozásnak minősül, aki a szőlőtermelő által a 2019/2020. borpiaci évben használt árutermő szőlőültetvény területről származó szőlő feldolgozását és az abból előállított bor forgalmazását végzi. 

Szőlőtermelő pedig az: 

 • a bortermelést végző vállalkozás
 • a bortermelést végző vállalkozás természetes személy tagja
 • a bortermelést végző vállalkozás természetes személy tagjának közeli hozzátartozója
 • a bortermelést végző vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő vállalkozás 

aki vagy amely az e rendelet szerinti átmeneti támogatási kérelemben megjelölt árutermő szőlőültetvény területen szőlőtermelést végez. 

.

A fentiekből is látszik, hogy a csak szőlőtermeléssel foglalkozó gazdálkodók, akik felvásárló felé értékesítik a terményüket, a támogatásra nem jogosultak. 

.

Azon támogatásra jogosultak, akik a fenti kritériumoknak megfeleltek, további feltételeket kell teljesíteniük a támogatási jogosultsághoz. 

 • vállalja, hogy a bortermelő tevékenységét legalább 2020. december 31-ig fenntartja
 • kisüzemi bortermelő kivételével – rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel
 • 2017-től folyamatosan rendelkezik borászati üzemengedéllyel
 • nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt nagyságú (hektár) árutermő szőlőültetvény területen (a továbbiakban: támogatható terület) a szőlőtermelő legfeljebb 90 mázsa/hektár hozammal szüretel szőlőt, és abból a kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állít elő. Ez lesz a támogatható terület
 • 2017/2018 – 2019/2020 borpiaci évek átlagában a bor előállításához felhasznált szőlő mennyiségének több, mint 50 százalékát a kérelemben megadott szőlőtermelő termelte meg
 • a 2018/2019. borpiaci évben az általa előállított termék legalább 20%-át HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet, illetve közvetlenül a fogyasztó részére értékesítette. Jellemzően ez a vendéglátó szektoron keresztül (pl.: vendéglátás, szállodai, szálláshely-szolgáltatás, konferenciaszervezés) vagy közvetlenül a végfogyasztónak értékesített mennyiséget jelenti. A HORECA szervezeti tevékenységek listája a Rendelet mellékletében található. 

A kérelemben arról is szükséges nyilatkozni, a 2018/2019 borpiaci év vonatkozásában teljes értékesített és a támogatás szempontjából figyelembe vett vásárlói kör felé értékesített borászati termék mennyiségéről hektoliterben kifejezve. Ez az arány lesz a támogatás intenzitása 

A támogatás összege az alábbi képlettel számítható ki 

(ÉMtám / ÉMössz) *TÁMha* 600.000 Ft  

ahol: 

ÉMtám: a 2018/2019 borpiaci évben általa előállított és értékesített borászati termék mennyisége hektóliterben, négy tizedesjegy pontossággal kifejezve 

ÉMössz: a 2018/2019 borpiaci évben általa előállított HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet, illetve közvetlenül a fogyasztó részére értékesített mennyiség hektóliterben, négy tizedesjegy pontossággal kifejezve 

TÁMha: A Rendeletben meghatározott szőlőtermelők által használt árutermelő szőlőültetvény területe hektárban kifejezve négy tizedesjegy pontossággal, ahonnan legalább 90 mázsa/ha hozammal szüretel szőlőt és abból a bortermelő a 2020/2021 borpiaci évben bort állít elő. A támogatható terület nagysága maximum 30 hektár 

 .

A támogatási kérelemhez csatolni kell: 

 • a támogatható terület nagyságáról a hegybíró által kiállított igazolást, melyet a kérelmezőnek 2020. augusztus 3. – 10. között kell kérelmeznie! 
 • a 2018/2019 borpiaci év során értékesített borászati termékek mennyiségéről szóló kimutatást, mely tartalmazza 
 • a támogatás szempontjából releváns értékesítési csatornák megnevezését 
 • ezen értékesítési csatornák részére értékesített mennyiséget hektóliterben, négy tizedesjegy pontossággal 
 • az adott évben értékesített összes mennyiséget hektóliterben, négy tizedesjegy pontossággal 

 .

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1,8 milliárd Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, az egy támogatható hektárra jutó támogatási összeg egyenlő arányban csökkentésre kerül.