Társadalmi egyeztetésen az Állattartó telepek megújításának támogatása pályázat

Idén tavasszal új pályázati lehetőség válik elérhetővé az állattenyésztő vállalkozások számára.

A pályázat meghirdetésekor a cél a kisebb gazdaságok fejlesztési igényeinek támogatása, ezért minimális támogatási igény nincs meg határozva. A tervezet szerint nem nyújthatnak be igénylést azok a termelők, akik a 2020 őszén meghirdetett VP2-4.1.1.-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása pályázat keretében már nyújtottak be kérelmet, kivéve, ha azt a pályázatukat elutasították.

A pályázatban megvalósítható tevékenységek a tervezet alapján megegyeznek az őszi pályázat felhívásában meghirdetettekkel, melyekről részletesen itt írtunk. Jelentős változás, hogy jelen felhívás keretében új, Zöldmezős beruházás nem támogatható, csak más működő állattartó telep fejlesztésére lehet a támogatást igényelni. A pályázat keretében 1 db, maximum 80kW teljesítményű traktor beszerzése is támogatható.

A benyújtott pályázatok célterületenként kerülnek elbírálásra és célterületenként került meghatározásra a maximális támogatási összeg is az alábbiak szerint:

baromfi tartó telepek korszerűsítése

100 millió Ft

sertés tartó telepek korszerűsítése

100 millió Ft

szarvasmarha tartó telepek korszerűsítése

50 millió Ft

juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

20 millió Ft

egyéb állattartó telepek korszerűsítése
(lófélék, nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla)

20 millió Ft

 

A pályázat keretösszege 30 milliárd forint.

A pályázatok benyújtása szakaszos rendszerben történik 2021. május 12-től kéthetes benyújtási időszakokkal 2021. július 6-ig, azonban a forrás várható kimerülése esetén az Irányító Hatóság a pályázatok befogadását az aktuális szakasz zárónapjától felfüggesztheti.