Kérdezz-felelek – Az őstermelői igazolvány érvényesítéséről

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számos csatornán hívja fel az érintett őstermelők figyelmét az őstermelői igazolványok érvényesítésére. Szeretnék pár közkeletű tévedést tisztázni, és segítséget adni a gyors ügyintézéshez.

.

Hatályos, de érvénytelen – vagy érvényes és hatályos, vagy…?

Az őstermelői igazolványokról szóló Kormányrendelet az igazolványok hatályosságát a kiállítás napjától a kiállítást követő ötödik év végéig határozza meg. A jelenleg használt plasztik alapú igazolványokat 2016-ban adták ki először, így ezen igazolványok hatályossága 2020. december 31-én fog lejárni, és azt követően új plasztik igazolvány kerül kiadásra.

Azonban az őstermelő igazolvány csak akkor érvényes, ha az adott adóévre értékesítési betétlap is kiváltásra került. Ez az ún. érvényesítés, amikor a falugazdász új betétlapot ad ki a gazdálkodónak az adott évre vagy évekre, ill. az informatikai rendszerben érvényesíti az igazolványt. Ez az az érvényesítési folyamat, amelyről a Kamara kommunikációja szól.

.

Az igazolványon látom, hogy még érvényes…

A plasztik alapú igazolvány jobb alsó sarkában (1) a fenti pontban vázolt hatályosság látszik, és nem az érvényesség. Ez sajnos megtévesztő, mivel korábban, a régi papír alapú igazolványokon az érvényesség dátuma került feltüntetésre. Az érvényesség a legegyszerűbben úgy ellenőrizhető, hogy meg kell nézni, hogy van-e 2020. évre kiállított értékesítési betétlap az igazolvány mellett.

És ha már az igazolványokon feltüntetett számokról beszélünk: az őstermelői igazolvány száma a bal alsó sarokban található kötőjeles számsor első hét karaktere (2), és nem kamarai logó alatti fehér mezőben található számsor (3). Bár az jobban kiemelésre került a gyártás során, azonban az csupán a plasztiklap „gyártási sorszáma”, így az őstermelői jogviszonyhoz semmi köze sincs. Az őstermelői igazolványszám egyébként az értékesítési betétlapon is feltüntetésre került az azonosító adatoknál és ott jobban is olvasható.

.

Ha március 20-ig nem érvényesítem az igazolványt, akkor elveszik erre az évre?

Nem. A március 20. azért fontos dátum, mert csak akkor lesz visszamenőlegesen január 1-től érvényes az igazolvány, ha az érvényesítésre március 20-ig sor kerül. Ilyenkor az őstermelői jogviszony folyamatosan fennáll. Lehetnek olyan élethelyzetek, amikor a folyamatosságnak kiemelt jelentősége van: pl. főállású őstermelői jogviszony estén vagy pályázati kritériumok teljesítésekor. Március 20-át követően az igazolvány attól a naptól lesz érvényes, amikor az érvényesítés megtörténik. Azonban fontos szempont, hogy az érvényesítésnek mindenképpen az első értékesítés előtt kell megtörténnie, ezért, ha valaki március 20. előtt tervez értékesíteni az igazolvánnyal, célszerű előtte érvényesíttetni.

.

Mennyibe kerül az érvényesítés?

Az őstermelői igazolvány érvényesítése díjmentes.

.

Közös őstermelői igazolványunk van, az én nevemre állították ki, akkor intézhetem egyedül is az érvényesítést, ha a többiekkel írunk egy meghatalmazást?

Nem. A közös őstermelői igazolvány esetében a jogszabály elég szigorúan meghatározza a meghatalmazottként történő ügyintézés lehetőségét. A képviseleti jogosultságot közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Az ilyen meghatalmazást a gyakorlatban a közjegyző készíti el térítési díj ellenében. Célszerű lehet akkor, ha valamely az érintett igazolványban szereplő családtag csak nagy nehézségek árán tud minden egyes ügyintézéskor jelen lenni (távoli munkahely vagy egyetem, hosszú műszakok, stb.) A meghatalmazást egyszer kell elkészíttetni és ha a visszavonásáig érvényes, akkor minden alkalommal elegendő bemutatni az ügyintézés során.

Ha az ügyfél egészségi állapota miatt nem képes a falugazdász előtt személyesen megjelenni, akkor elegendő a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (ún. kéttanús) meghatalmazás is, de ehhez csatolni kell a kezelőorvos igazolását.

.

Hogyan tudom gyorsan megoldani az érvényesítést?

Első körben célszerű tájékozódni a közelben lévő falugazdász irodák ügyfélfogadási időpontjairól. Ezt legkönnyebben a kamara honlapján lehet megtenni (https://www.nak.hu/kamara/ugyfelszolgalat-es-falugazdaszok).

Számos iroda esetében is megoldott már a hosszított nyitva tartás, így a munkaidő előtt vagy után is lehet intézni az igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket.

Az ügyintézéshez az alábbi iratok szükségesek:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • adóazonosító jel
  • őstermelői igazolvány

Mint már említettem, közös igazolvány esetében vagy minden érintett egyszerre tudja az ügyintézést lefolytatni, vagy az előző pontban részletezett módon az eljáró személy meghatalmazással intézheti az érvényesítést.

Az érvényesítés során a falugazdásznak rögzítenie kell az adott évre vonatkozó gazdaságszerkezeti adatokat (földterület, vetésterületek, állatállomány) és az adott évben értékesíteni kívánt növényi és állati termékek körét és mennyiségét. Célszerű ezen adatokat már otthon feljegyezni és magunkkal vinni, mert jelentősen gyorsítja az ügyintézést. Gyakori, hogy a földterületekben nincs változás, de a vetésszerkezetben igen, az igazolványba ezeket a módosításokat is fel kell vezetni.

.

Honnan tudjam, hogy mennyi fog teremni, ha kérdezik?

Az igazolvány érvényesítése során a termelt és az értékesíteni kívánt mennyiségeket is rögzíteni kell az informatikai rendszerben. A jogszabályok értelmében csak azon termék értékesítése számít őstermelői értékesítésnek, amely az igazolványba rögzítésre került, ezért is fontos minden olyan terméket feljegyeztetni, amelynek értékesítésére sor kerülhet az adott évben. Különösen fontos ez a feldolgozott termékeket előállító kistermelők esetében. Sajnos a “zöldség-gyümölcs-virág” felosztás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, ezeket a termékeket is fajtánként kell megadni.

A mennyiségek esetében a probléma inkább abból lehet egy ellenőrzés során, ha az értékesített mennyiség jóval meghaladja az igazolványban szereplő értékeket. Ez a “jóval meghaladja” általában 10% körül alakul a gyakorlati tapasztalatok alapján, de nem konkrét határérték.

A mennyiségek esetében tehát célszerű egy optimális év hozamait alapul venni. Ha az év során értékesítendő mennyiség ezt az értéket mégis meghaladná, akkor a falugazdásznál módosítani kell az igazolványban szereplő adatot. Ez az év során bármikor megtehető, de erre az ügyintézésre is az előző részben taglalt szabályok vonatkoznak közös igazolvány esetén.

.

Van érvényes betétlapom az idei évre, akkor nekem nincs is dolgom az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban?

A rendelet értelmében az ún. gazdaságszerkezeti adatokban bekövetkezett változásokat (földterület, állattartás helye, állatállomány, vetésszerkezet stb.) minden évben június 15-ig aktualizálni kell az adott évre vonatkozóan. Ez az előző részekben taglaltak miatt fontos, mert például, ha az idei évben napraforgó helyett kukorica kerül elvetésre, de ezt az igazolvány nem tartalmazza, a rendelet értelmében a kukorica eladásából származó bevétel nem minősül őstermelői tevékenységből származó bevételnek, és adófizetési kötelezettség is keletkezhet. A felvásárló is megtagadhatja a felvásárlási jegy kiállítását, ha olyan terményre kérik, ami nem szerepel az igazolványban.

Az igazolvány visszamenőleges módosítására nincs lehetőség, ezért is fontos az első értékesítés előtt ellenőrizni az igazolványban szereplő adatokat. Ezt a legkönnyebben az érvényesítéskor kapott adatlapon tudjuk megtenni, melyen feltüntetésre kerül minden, a gazdasággal kapcsolatos és a rendszerben rögzített adat. Ennek hiányában a falugazdász tud felvilágosítást nyújtani az igazolványban rögzített információkról.

Sikeres gazdálkodást kívánok!