Ismét igényelhető a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása

A támogatási kérelem 2020. március 1. és március 31. között nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásának célja a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) zárlati státuszú kórokozója (amerikai szőlőkabóca) elleni növényvédőszeres védekezés.

A támogatás mértéke a növényvédőszer vételárának 75 %-a, illetve a gépi bérmunka-szolgáltatás ellenértékének 75 %-a, de szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 12.000 forint. A növényvédelmi hatóság által a fitoplazma fertőzés miatt határozatban körülhatárolt területen kívül eső árutermő szőlőültetvény és standard törzsültetvény tekintetében évente összesen legfeljebb 240.000 forint összeg igényelhető.

Támogatás jogosultja: a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés.

A növényegészségügyi megelőzési támogatást azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely nem körülhatárolt területen található, a növényegészségügyi felszámolás támogatását pedig azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely körülhatárolt területen található.

A támogatási kérelmet a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani. A szőlőtermelők az N0755, a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződések az N0756 jelű nyomtatványon igényelhetik a támogatást. A szőlőtermelő, illetve a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés a tárgyévben kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A kérelmet a következő címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest, Pf. 407.

Forrás: mvh.allamkincstar.gov.hu