Pályázati lehetőség csemetekertek beruházásainak támogatására

Megjelent a VP Csemetekertek gépbeszerzését támogató pályázati felhívás. Az ősszel induló pályázat célja a az erdészeti szaporítóanyag-termesztési ágazat hatékonyságának javítása, a szükséges eszközök és géppark kialakítása 

A pályázatot olyan mezőgazdasági termelők nyújthatják be, akik rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában legalább 6.000 euró STÉ üzemmérettel és az adott év vonatkozásában árbevételük legalább 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 

Fiatal mezőgazdasági termelők esetében elegendő a lezárt üzleti év vonatkozásában igazolni a fenti feltételeket nem szükséges teljes évnek lennie. 

A pályázat benyújtására több szakaszban lesz lehetőség 2020. szeptember 1-től 2021. július 20-ig. 

Az első szakasz: 2020. szeptember 1 – 2020. szeptember 8. 

Második szakasz: 2020. november 3 – 2020. november 10. 

A további szakaszok – amennyiben a rendelkezésre álló forrás nem merül ki – 2021-ben kerülnek meghirdetésre. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve a közép-magyarországi régióban 40 %, a többi régióban 50%. 

Fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott beruházások 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 50 millió Ft. 

A pályázat keretében kizárólag erdészeti szaporítóanyag-termesztést szolgáló projektek támogathatóak. 

Bár a pályázat benyújtásának nem feltétele a már meglévő erdészeti szaporítóanyag termesztési tevékenység, azonban az üzleti terv pontozásakor azon gazdálkodók élveznek előnyt, akik már meglévő csemetekerttel és több éves termesztési tevékenységgel rendelkeznek valamint árbevételük jelentős része ezen tevékenységből származik.  

 

Önállóan támogatható eszközök, berendezések: 

  • kizárólag maximum 1 db 100 kW teljesítményt meg nem haladó és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor beszerzése támogatható 
  • terület illetve talajelőkészítés gépei 
  • növényvédelem gépei 
  • szaporítóanyag-termesztés gépei 

Az eszközök pontos listáját a Felhívás 4. számú melléklete tartalmazza. 

Fenti beszerzésekhez kapcsolódóan az alábbi eszközök, tevékenységek támogathatóak: 

  • vezérlő és térinformatikai szoftverek vásárlása 
  • üzemen belüli anyagmozgatás gépei 

A Felhívás keretében építéssel járó tevékenységek, quad illetve olyan eszközök beszerzése, melyek nem szerepelnek a Felhívás 4. számú mellékletében, nem támogathatóak. 

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy – amennyiben munkavállalókat foglalkoztat a fenntartási időszak alatt a bázislétszámot fenntartja. A bázislétszám a pályázat benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma. 

 

A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségre megkezdhető, megvalósításra a támogatói okirat kézhezvételét követő legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.  

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését, kérem lépjen velem kapcsolatba elérhetőségeimen!​