Pályázati lehetőség kertészeti üzemek fejlesztésére

Előzetes egyeztetésen a Vidékfejlesztési Program Kertészeti üzemek korszerűsítése pályázati felhívása. Az ősszel induló pályázat célja a kertészeti ágazat fejlesztése és versenyképességének javítása.  

A pályázatot olyan mezőgazdasági termelők nyújthatják be, akik rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában legalább 6.000 euró STÉ üzemmérettel és az adott év vonatkozásában árbevételük legalább 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 

Fiatal mezőgazdasági termelők esetében elegendő a lezárt üzleti év vonatkozásában igazolni a fenti feltételeket nem szükséges teljes évnek lennie. 

A pályázat benyújtására kollektív beruházásként is van lehetőség, termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet vagy szociális szövetkezet keretében. 

A pályázat benyújtására előreláthatólag 2020. október hónapban lesz lehetőség. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve a közép-magyarországi régióban 40 %, a többi régióban 50%. 

Kollektív módon végrehajtott beruházás vagy fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott beruházások 10-10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

A pályázat keretében az alábbi célterületek támogathatóak: 

1. célterület: Növényházak létesítése, korszerűsítése 

 1. Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése
 2. Meglévő építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház technológiai korszerűsítése 
 3. Meglévő építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház bővítése 
 4. Energiahatékonyság javítására szolgáló beruházások 
  • meglévő növényházak hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje 
  • meglévő növényházak fűtési, hűtési rendszereinek világítási rendszereinek korszerűsítése 
  • meglévő növényházak temperált levegőjű létesítményeinek (termékválogató, csomagoló, kiszolgáló terek stb.) energetikai korszerűsítése 
 1. Megújuló energiaforrás hasznosítása (geotermikus, illetve egyéb megújuló energiaforrások kiépítése) 

.

2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése  

 1. Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek létesítése, meglévő épületek bővítése, korszerűsítése (minimum 25.000 euró STÉ kertészeti tevékenységből származó üzemméret esetén támogatható!) 
 2. A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek)
  Feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításához kapcsolódó gép, eszköz beszerzése nem támogatott! 
 3. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek pl.: meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, a fűtési és hűtési és használati melegvíz, valamint világítási rendszereinek korszerűsítése stb. 
 4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (geotermikus, napkollektor, biomassza, hőszivattyú, napelemek) 

Fenti célterületekhez kapcsolódóan lehetőség van a pályázat keretein belül növényházi művelő eszközök beszerzésére, illetve a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés/vagy eszközbeszerzés támogatására is. 

 

A pályázat keretében ingatlan vásárlása, tehergépkocsik és pótkocsik, valamint mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése nem támogatható! 

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy -amennyiben munkavállalókat foglalkoztat a fenntartási időszak alatt a bázislétszámot fenntartja. A bázislétszám a pályázat benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma. 

 

A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségre megkezdhető, megvalósításra a támogatói okirat kézhezvételét követő legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.  

 

A pályázatban elszámolható beruházások maximális mértékére és részletes feltételeire vonatkozó előírások még társadalmi egyeztetés alatt vannak.