A tápanyaggazdálkodási tervhez kapcsolódó mintavételi feladatok határideje

A Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodás (AKG) támogatásához kapcsolódóan kötelező előírás a tápanyaggazdálkodási terv (TGT) készítése.

A Pályázati Felhívás alapján a szántó és ültetvény földhasználati kategória esetében alapkövetelmény a szűkített talajvizsgálaton alapuló TGT készítése talajtani szakértő bevonásával. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a pályázók jelentős része választotta a bővített talajvizsgálat elkészíttetését, mint választható követelményt, így esetükben a TGT alapjául is a bővített talajvizsgálat eredményeit kell felhasználni.

A talajvizsgálatokat akkreditált laboratóriumban  5 évente kell elvégezni. Fontos kiemelni, hogy magát a talajmintavételt bárki, akár a gazdálkodó is elvégezheti a Felhívás 4. számú mellékletében foglalt szabályok betartásával. Ezeket a szabályokat azért is célszerű figyelembe venni, mert a mintavétel módszere jelentősen befolyásolja a kapott eredményeket és így a TGT-ben szereplő kijuttatható hatóanyagmennyiségeket is. Egy hibás mintavételre alapozott vizsgálat csak kidobott pénz, és a helytelen tápanyagutánpótlás jelentős többletköltségeket vagy hozamkiesést eredményezhet.

Azok a gazdálkodók, akik az előző AKG programban is részt vettek, az új program indulásakor felhasználhatták az előző program zárásakor készített talajvizsgálat eredményeit. Esetükben különösen fontos ellenőrizni ezen vizsgálatok dátumát, mert a 2014-ben és 2015-ben készített vizsgálati eredmények esetében idén jár le az öt év, ezért az őszi vetések és műtrágyázások előtt célszerű az új mintavételt megejteni.

Az új minta leadásakor a laboroktól átvételi igazolás kérhető (Felhívás 6. számú melléklet) amely az eredmények megérkezéséig igazolja egy esetleges ellenőrzéskor a követelmény teljesítését.

Fontos megemlíteni azonban, hogy azon gazdálkodók esetében, akik nitrátérzékeny területen gazdálkodnak és műtrágyát használnak fel, a vonatkozó rendelet egy ellenőrzéskor nem teszi lehetővé az átvételi igazolás elfogadását, esetükben különösen fontos és csak akkor szabályos, hogy az új laboreredmények még az előző mintavétel öt éves időtartalmán belül a rendelkezésükre álljanak!

.

Az AKG horizontális ültetvény földhasználati kategória támogatása esetében szintén választható előírás volt, hogy a gazdálkodó évente a levélanalízis eredményeivel is rendelkezzen. Ilyen esetben a TGT elkészítésekor a levélanalízis eredményeit is figyelembe kell vennie a tervkészítőnek.

Az analízishez a mintavételt szintén elvégezheti a gazdálkodó is a Felhívás 5. számú mellékletében felsorolt szabályok alkalmazásával.

A levélminta-vétel határideje augusztus 31. A minta átadásáról az akkreditált laboratórium szintén tud átvételi igazolást kiállítani a gazdálkodó részére.

Általános szabályként a tápanyaggazdálkodási terveket szeptember 30-ig kell elkészíttetni a következő évi vetésterv alapján, a tárgyévi hozamok figyelembevételével. Amennyiben adott táblán a betakarítás nem történik meg szeptember 30-ig, akkor a betakarítást követő 30 nap áll a TGT elkészítéséhez rendelkezésre.

Az AKG-ban érintett táblák esetében minden, a táblán termesztett növény esetében rendelkezni kell tápanyaggazdálkodási tervvel, függetlenül attól, hogy történt-e tényleges tápanyag kijuttatás. Így tervet kell készíttetni a zöldugar, méhlegelő, szálas takarmánynövények kultúráira és a másodvetések esetében is.

Amennyiben a vetéstervhez képest módosul a tényleges vetés szerkezete, akkor a módosításoknak megfelelően szintén új TGT készítése szükséges.