2015. évi AKG és ÖKO támogatások az átmeneti évben

Régóta jelennek meg információk arról, hogy 2020. évet követően nem indul el az Unió új hétéves költségvetési ciklusa, hanem a 2021. év egy úgynevezett „átmeneti” év lesz a mezőgazdasági támogatások szempontjából.

Hasonlóra volt már példa 2015-ben is, ezért a mechanizmus fő elemei ismertek, bizonyos részletszabályok azonban módosulhatnak.

Sajnos az év végéhez közeledve a brüsszeli döntéshozatal elhúzódása miatt még nem ismerjük a pontos részleteket, azonban a gazdálkodásban az őszi vetések tervezésekor, a lejáró földbérleti szerződések hosszabbításakor már elősegítené az optimális döntéshozatalt a jövő évi támogatási rendszerek ismerete.

A jelenlegi ismereteink szerint jövőre mind a terület- és állatlétszám alapú támogatások rendszere, mind a termeléshez kötött kiegészítő és átmeneti nemzeti támogatások rendszere fennmarad. Tehát ugyanazokra a jogcímekre és ugyanolyan feltételekkel lehet 2021 tavaszán az Egységes Kérelmet benyújtani, mint az idei évben és a támogatási összegek is hasonlóan alakulnak, bár ez függ az árfolyamtól és az igénylések számától is.

A 2015-ben meghirdetett Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés (AKG15) és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (ÖKO15) támogatások esetében azonban a támogatási időszak 2020. december 31-én lejár, így ezek hosszabbításához speciális szabályokat kell hozni. A jövő időt az indokolja, hogy ezen szabályok még csak előkészítés alatt vannak, azonban a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága egy tájékoztatóban kívánta felkészíteni az érintetteket a várható teendőkre. Az alábbiak még csak tervezetek, így a tényleges megjelenéskor lehetnek változások!

A szükséges jogszabályok elfogadását követően az AKG-ban és az ÖKO-ban érintett gazdálkodók elektronikus úton kérelemben jelezhetik, hogy a támogatási rendszerben 2021-ben is részt kívánnak-e venni. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása önkéntes lesz, aki nem nyilatkozik, annak a program az eredeti határidővel, 2020-12-31-én véget ér.

A támogatási időszak meghosszabbítására csak a teljes, a programba vont területük vonatkozásában lehetséges, nem lesz lehetőség arra, hogy az AKG-s vagy ÖKO-s táblák egy-egy részét „kivegyük” a támogatásból.

Fenti szabály alól csak az jelent kivételt, ha egy terület esetében a földhasználat a program eredeti zárásakor lejár és nincs lehetősége a gazdálkodónak a földhasználat hosszabbítására. Ekkor az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület – hétköznapi nevén KET vagy poligon teljes vis maior miatti visszavonására lesz lehetőség, így az eddig felvett támogatást nem kell visszafizetni.

A KET vagy poligon részleges visszavonására nem lesz mód a fenti indokkal és feltételekkel.

Természetesen a hosszabbítási időszakban is lesz lehetőség a Pályázati Felhívásokban szabályozott egyéb esetekben a vis maior okok miatti részleges visszavonás bejelentésére.

A hosszabbítás évében is fenn kell tartani azon kötelezettségeket, amelyeket a Pályázati Felhívások előírnak a programban részt vevők számára. Az AKG 15 programban azonban a többéves kötelezettségek miatt speciális szabályok is bevezetésre kerülnének.

Talajvizsgálat: a Felhívás rögzíti, hogy a programban részt vevőknek öt évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel kell rendelkezniük. A 2020-ban érvényes talajvizsgálati eredménnyel a 2021-es évre a tápanyaggazdálkodási tervek elkészíthetőek. Új talajvizsgálati eredmény elkészítése nem szükséges, kivéve, ha azt más jogszabály (nitrátrendelet, Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények) előírja, mert abban az esetben kötelező.

Az agrotechnikai előírásokat (így különösen a középmély lazítás elvégzésére, a zöldtrágyanövény termesztésére, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatására), valamint a növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása vonatkozó előírásokat a kötelezettségvállalási időszak eredetileg tervezett (első) 5 évében kellene teljesítenie a Támogatást Igénylőnek. Ennek megfelelve, az ellenőrzésre is az 5. év végén kerül sor. Ugyanakkor a hosszabbítás évében, azaz a kötelezettségvállalás 6. évében – ezen előírások tekintetében – az IH nem tervez újabb kötelezettségre vonatkozó előírást.

A vetésszerkezeti előírások tekintetében a 100 hektár feletti tematikus előíráscsoportba vont területek esetén nincs változás, mivel ezen gazdálkodóknak eddig is évente kellett teljesíteni ezeket (pl. 5 % zöldugar és 15 % szálas takarmánynövény termesztése).

A 100 hektár alatti tematikus előíráscsoportba vont területek esetén az első öt évre összevontan, míg a hatodik évben elkülönülten kell teljesíteni az előírásokat és az ellenőrzés is ennek megfelelően fog történni. Ezen módosítás miatt a zöldugar fogalma is módosításra kerül, azzal, hogy a hatodik támogatási évben az egyéves zöld növényi borítottság biztosításával is teljesíthető a zöldugar fenntartási kötelezettség, de ez a speciális feltétel az első öt évre nem vonatkozik.

A zonális tematikus előíráscsoportok esetében a Felhívás 1. számú mellékletében a 73, 104, 130, és 156 számú előírás betartása is módosításra kerül, hogy a hatodik évben is teljesíthető legyen a teljes területen évelő növénykultúrák termesztésével vagy a vetésszerkezeti arányok betartásával.

Azoknak a gazdálkodóknak, akik vállalták, hogy a gazdálkodásba növényvédelmi és talajvédelmi szakirányítót vonnak be, illetve szaktanácsadást vesznek igénybe, a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása esetén a szakirányítóval kötött szerződéseik hatályát is meg kell hosszabbítaniuk.

Végezetül ismét fontos hangsúlyozni, hogy a fenti változások még csak tervezetek, a végleges jogszabályok ettől eltérhetnek. A rendelkezések megjelenésekor vagy az újabb információk elérhetővé válásakor a cikk frissülni fog az aktualitásokkal.