Támogatási lehetőség komlóültetvény létesítéséhez

A 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet napokban történt módosításával új támogatási lehetőség jelent meg új komlóültetvény létrehozásához. A támogatás a vállalkozás átmeneti támogatási keretének terhére vehető igénybe. 

A támogatás a komlóültetvény létesítéséhez szükséges talaj-előkészítésre, alaptrágyázásra, valamint a földterületen komlóültetvény támrendszerének és öntözési rendszerének kialakítására használható fel. 

A támogatás mértéke a támogatás mértéke a támogatási időszakban létesített komlóültetvény telepítésének a fenti műveleteihez kapcsolódó, új anyag beszerzési költség, valamint gépi és élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó költség számlával igazolt összegének 75%-a, de legfeljebb hektáronként 6 millió forint. 

 Támogatásra kérelemben meg kell jelölni a tervezett ültetvény helyét és méretét és a támogatás felhasználásának ütemezését és a támogatásban szereplő műveletek szerinti felosztását. 

 A kérelmező köteles: 

  • a támogatás kifizetésének napjától számított öt évig az ültetvényt művelni 
  • a telepítést követő második év június 30-ig legalább 90%-os tőszámbeállottságot elérni 
  • a művelési időszak végéig minimum 85 %-os tőszámbeállottságot fenntartani. 

 A kérelem benyújtására 2020. augusztus 31. és 2020. szeptember 22. között lesz lehetőség a Kincstár által közzétett formanyomtatványokon, postai úton. 

 Azon termelők, akik ezen rendelet alapján 2019. október 15. és 30. között már igényeltek támogatást és rendelkeznek befogadó nyilatkozattal abban az esetben jogosultak az átmeneti támogatásra, amennyiben a 2019. évben benyújtott támogatási kérelmüket az átmeneti támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonják. 

Esetükben az átmeneti támogatási kérelem csak azon területek és műveletek vonatkozásában igényelhető, amelyeket a mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelmében is megjelölt.