Szaporítási események bejelentése

A termeléshez kötött és az átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás feltétele, hogy a termékenyítési, szaporítási események legkésőbb a támogatási évet követő év január 30-ig bejelentésre kerüljenek.

A vonatkozó jogszabályok alapján anyatehéntartás támogatásra az a termelő jogosult, aki

  • gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról,
  • a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött spermát, petesejtet vagy embriót használ, valamint
  • tárgyév január 1. és a birtokon tartási idő lejárta között történt ellésekhez tartozó termékenyítéseket (fedeztetéseket), a szabad és háremszerű pároztatásokat és az embrió átültetéseket az erre célra a Termékenyítési Rendszerben rendszeresített bizonylaton a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (továbbiakban NÉBIH) hibátlanul, legkésőbb a támogatási évet követő év január 30-ig bejelenti.

Az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt állatokra vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon szaporítási események (beleértve a háremszerű és szabad pároztatásokat is) tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadhatónak, és támogatás csak azon adatok figyelembevételével állapítható meg, melyek a Termékenyítési Rendszerbe az arra rendszeresített bizonylaton és formában a tárgyévet követő év január 30-ig hibátlanul bejelentésre kerülnek.

A termeléshez kötött és az átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatások igénybevételéhez a szaporítást a TER nyilvántartás útmutatóiban meghatározott bizonylatok (Termékenyítési jegy, Termékenyítési napló, Fedeztetési jegy, Háremszerű és szabad pároztatást bejelentő lap) NÉBIH-hez történő megküldésével, vagy a NÉBIH honlapján ügyfélkapus belépéssel a WEB-TER rendszeren keresztül kell bejelenteni.

A mélyhűtött szaporítóanyag termékenyítési célú felhasználásának bejelentése a hatályos jogszabályok alapján az inszeminátorok feladata és kötelessége, de a WEB-TER rendszeren keresztül a tartó is bejelentheti. Az embrió átültetések bejelentése az embrió átültetők feladata, a természetes fedeztetések, szabad és háremszerű pároztatások bejelentéséről pedig a tartónak kell gondoskodnia.

A termékenyítési adatok hiánytalan meglétét a NÉBIH-ENAR szakterületi ügyfélszolgálatánál, az alábbi elérhetőségek egyikén vagy a területileg illetékes kormányhivatal ENAR ügyfélszolgálatán lehet ellenőrizni:
Telefonszám: 061/346-3488
Postacím: NÉBIH-ENAR, 1537. Bp. Pf. 397.
E-mail cím: terufsz@enar.hu

Forrás: mvh.allamkincstar.gov.hu