Tájékoztatás a 2020. évi Egységes Kérelem benyújtásával kapcsolatban

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a 2020. évi Egységes Kérelem elektronikus benyújtó felülete – a korábbi évekhez hasonlóan – várhatóan 2020. április 6-án fog megnyílni.

2020-ban 43 jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, bejelentést tenni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében.

Egységes kérelmet kizárólag azon ügyfél vagy képviselője nyújthat be, aki a kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek minősül a Magyar Államkincstár (Kincstár) ügyfél-nyilvántartási rendszerében (rendelkezik ügyfél-azonosítóval).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egységes kérelmeket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül küldhetik be a Kincstár erre rendszeresített elektronikus felületén. Ez azt jelenti, hogy vagy az ügyfél, vagy a meghatalmazottja rendelkezik ügyfélkapuval.

Ahhoz, hogy új meghatalmazottnak elektronikus úton tudjon meghatalmazást adni, a meghatalmazónak rendelkeznie kell a Kincstár által generált jelszóval.

Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a rendkívüli vészhelyzetre tekintettel amennyiben van rá mód, még márciusban vizsgálják felül, hogy az egységes kérelem benyújtásának ügyfél-nyilvántartási feltételei teljesülnek-e:

  • az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nem kérelemre nyilvántartásba vett (ügyfél-azonosítóval nem rendelkező) kérelmezők igényeljék meg a beadáshoz szükséges ügyfél-azonosítót;
  • amennyiben a meghatalmazó nem rendelkezik jelszóval, vagy korábbi jelszavát elfelejtette, úgy új meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához igényeljenek jelszót;
  • amennyiben nincs egységes kérelemre, vagy valamennyi hatósági eljárásban való teljes körű képviseletre érvényes meghatalmazásuk – nyújtsák be a meghatalmazás nyilvántartásba vétele iránti kérelmeket!

Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu