Fontos változások az idei mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatások felhasználásánál

A 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet számos módosítást tartalmaz a mezőgazdasági csekély összegű támogatások idei elszámolásával kapcsolatban. 

A mezőgazdasági csekély összegű támogatások (de minimis támogatások) speciális szabályok szerint nyújthatóak a tagállam gazdálkodói számára. A támogatási jogcímek széles körűek, azonban általános rendezőelv, az hogy az igénybe vehető támogatások esetében felső korlát került meghatározásra. 

A gazdálkodó – és vele egy „és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozások által igénybe vehető támogatás mértéke 3 üzleti évet felölelő időszakában a következőképpen alakul: 

általános de minimis támogatási keret  200.000 euró
mezőgazdasági de minimis támogatási keret  25.000 euró
halászati de minimis támogatási keret  30.000 euró

A támogatási korlát elérésekor az összeghatár feletti igényléseket elutasítják.  

Az idei év a COVID-19 vírus okozta járvány gazdaságra gyakorolt hatásának csökkentésében is új támogatási formákat hozott létre. Az úgynevezett átmeneti támogatások rendszere a de minimis támogatásokhoz hasonló, attól különálló keretből finanszírozott forrásokat jelent a vállalkozások számára a mezőgazdaságban is. 

Az átmeneti támogatások összege a vállalkozás – a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg: 

elsődleges mezőgazdasági termelés esetén  100 000 eurót
élelmiszer-feldolgozás, erdő- illetve vadgazdálkodás esetén  800 000 eurót
halgazdálkodás esetén  120 000 eurót

A 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet az alábbi támogatok elszámolását a de minimis keretből az átmeneti támogatási keretbe sorolta át és bizonyos jogcímek esetében egyéb változásokat is tartalmaz. 

Azon támogatások esetében, melyeket az idei évben már benyújtottak a gazdálkodók a változás annyi, hogy az idei támogatásuk kifizetése az átmenti támogatás keretére történik, így a de minimis keretük felhasználható más támogatás igénybevételére vagy átvihető a következő évekre. 

Ezek a támogatások az alábbiak: 

  • fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatása 
  • Tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatása 
  • Dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatása 
  • A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatása 
  • Haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatása keretében 2020. május 1. és május 15. között és 2020. október 1. és október 15. között igényelt támogatások 

Az alábbi jogcímek esetében a támogatások átmeneti támogatási keretbe történő átsorolásán túl a 2020 hátralévő részében benyújtásra kerülő kérelmek feltételei is megváltoztak: 

  • Anyakecsketartás csekély összegű támogatása
  • A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása
  • Sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint nyújtott jogcímeire 2020. év I. II. és III. negyedévére jóváhagyott támogatás összege
  • A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint nyújtott jogcímeire 2019/2020.támogatási év IV. negyedévére és a 2020/2021. támogatási év I. II. negyedévére jóváhagyott támogatás összege
  • A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása 

 

Anyakecsketartás csekély összegű támogatása 

 Beadási időszak: 2020. szeptember 21 – 2020. október 31.

A támogatás szempontjából az anyakecske fogalma módosult, a birtokon tartás utolsó napjáig legalább egyéves, nőivarú kecskefajhoz tartozó állat minősül anyakecskének, függetlenül attól, hogy ellett-e vagy sem. támogatható az az anyakecske, amely legkésőbb 2020. március 19-én született és 2021. március 19-ig birtokon tartják. 

A birtokon tartási időszak is változott: a birtokon tartási időszak 2020. október 31.-től számított 140 nap, ami 2021. március 19-én jár le 

A támogatási kérelmek benyújtására elektronikus úton lesz lehetőség az mvh.gov.hu oldalon keresztül az elektronikus ügyintézés menüpontban. A kérelmet a gazdálkodó vagy meghatalmazottja is benyújthatja. A kérelem ügyintézés során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. 

A kérelmek benyújtásakor a gazdálkodó által tett nyilatkozatok tartalma is változik az átmenti támogatások előírásainak megfelelően. . Nyilatkozni kell – többek között- az általa és a kapcsolt vállalkozásai által igénybe vett átmeneti támogatások összegéről is. 

A kérelmek a benyújtást követően két napig, de legkésőbb 2020. október 31-ig módosíthatóak. 

A Kincstár a támogatási kérelmekről legkésőbb 2020. december 31-ig dönt.

 

Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása 

Beadási időszak: 2020. október 1 – 2020. október 31.

A támogatási kérelmek benyújtására elektronikus úton lesz lehetőség az mvh.gov.hu oldalon keresztül az elektronikus ügyintézés menüpontban. A kérelmet a gazdálkodó vagy meghatalmazottja is benyújthatja. A kérelem ügyintézés során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. 

A kérelmek benyújtásakor a gazdálkodó által tett nyilatkozatok tartalma is változik az átmenti támogatások előírásainak megfelelően. Nyilatkozni kell – többek között- az általa és a kapcsolt vállalkozásai által igénybe vett átmeneti támogatások összegéről is. 

A kérelmek a benyújtást követően két napig, de legkésőbb 2020. október 31-ig módosíthatóak. 

A Kincstár a támogatási kérelmekről legkésőbb 2020. december 31-ig dönt.

 

 Sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások 

 Beadási időszak: 2020. október 1 – 2020. október 31.

A támogatási kérelmek benyújtására elektronikus úton lesz lehetőség az mvh.gov.hu oldalon keresztül az elektronikus ügyintézés menüpontban. A kérelmet a gazdálkodó vagy meghatalmazottja is benyújthatja. A kérelem ügyintézés során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. 

A kérelmek benyújtásakor a gazdálkodó által tett nyilatkozatok tartalma is változik az átmenti támogatások előírásainak megfelelően. Nyilatkozni kell – többek között- az általa és a kapcsolt vállalkozásai által igénybe vett átmeneti támogatások összegéről is. 

A kérelmek a benyújtást követően két napig, de legkésőbb 2020. október 31-ig módosíthatóak. 

A Kincstár a támogatási kérelmekről legkésőbb 2020. december 31-ig dönt.

  

Baromfi ágazatban igényelhető állatjóléti támogatások 

Beadási időszak: 2020. október 1 – 2020. október 31.

A támogatási kérelmek benyújtására elektronikus úton lesz lehetőség az mvh.gov.hu oldalon keresztül az elektronikus ügyintézés menüpontban. A kérelmet a gazdálkodó vagy meghatalmazottja is benyújthatja. A kérelem ügyintézés során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. 

A kérelmek benyújtásakor a gazdálkodó által tett nyilatkozatok tartalma is változik az átmenti támogatások előírásainak megfelelően. Nyilatkozni kell – többek között- az általa és a kapcsolt vállalkozásai által igénybe vett átmeneti támogatások összegéről is. 

A kérelmek a benyújtást követően két napig, de legkésőbb 2020. október 31-ig módosíthatóak. 

A Kincstár a támogatási kérelmekről legkésőbb 2020. december 31-ig dönt.

  

A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása 

 Beadási időszak: 2020. szeptember 1 – 2020. szeptember 20. 

A támogatási kérelmek benyújtására elektronikus úton lesz lehetőség az mvh.gov.hu oldalon keresztül az elektronikus ügyintézés menüpontban. A kérelmet a gazdálkodó vagy meghatalmazottja is benyújthatja. A kérelem ügyintézés során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. 

A kérelmek benyújtásakor a gazdálkodó által tett nyilatkozatok tartalma is változik az átmenti támogatások előírásainak megfelelően. Nyilatkozni kell – többek között- az általa és a kapcsolt vállalkozásai által igénybe vett átmeneti támogatások összegéről is. 

A kérelmek a benyújtást követően két napig, de legkésőbb 2020. szeptember 20-ig módosíthatóak. 

A Kincstár a támogatási kérelmekről legkésőbb 2020. december 31-ig dönt.