Újra igényelhető a húshasznú tenyészbika tenyésztésbe állításának támogatása

A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2020. augusztus 19-i módosítása számos ponton változtatott a támogatás benyújtásának módján és feltételein. 

A támogatás alapfeltételei és a támogatható egyedekre vonatkozó előírások nem változtak. A támogatás azon húshasznú tenyészbikák után igényelhető, amelyek központi lajstromszámmal rendelkeznek és 2019. szeptember 1.és 2020. augusztus 31. között állítottak tenyésztésbe. 

A tenyésztésbe állítás időpontja: 

  • vásárlás esetén az állattartó tenyészetbe érkezésének Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (továbbiakban: ENAR) történő bejelentése
  • saját állományból történő beállítás esetén a központi lajstromszám ENAR adatbázisba történő bejegyzés időpontja számít. 

Egy adott központi lajstromszámmal rendelkező apaállat után kizárólag a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és kizárólag egy alkalommal igényelhető támogatás. 

Az állattartó a tenyészetében lévő, 2020. augusztus 31-én az ENAR adatbázisban nyilvántartott és legalább 18 hónapos kort betöltött nőívarú szarvasmarha és bivaly minden megkezdett harminc egyedszáma után egy apaállat tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást. Ha legalább egy, a fenti feltételeknek megfelelő nőívarú egyeddel rendelkezik, akkor egy apaállat tenyésztésbe állításához igényelhető a támogatás. 

A támogatás összege apaállatonként: 

  • húshasznú tenyészbika 750 000 Ft
  • hústípusú magyartarka tenyészbika 650 000 Ft
  • magyar szürke tenyészbika 400 000 Ft
  • bivaly tenyészbika 300 000 Ft

A támogatás csekély összegű mezőgazdasági támogatásként (de minimis támogatásként) került meghirdetésre, azonban a bevezetőben említett módosítások értelmében az idei évben igényelt támogatás átmeneti támogatásként kerül kifizetésre. Ez a gazdálkodók számára azért előnyös, mert a de minimis jogcímek alapján igénybe vehető 25.000 €/3 év keretét nem csökkenti a jelen támogatás, a de minimis keret más támogatásokra is felhasználható. Az átmeneti támogatások kerete 100 000 €/gazdálkodó, de ezen keret vizsgálatakor a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe kell venni és erről a támogatási kérelemben nyilatkozni is szükséges. 

A kérelmek benyújtása elektronikus úton lehetséges a www.mvh.gov.hu oldalon keresztül és kötelező az elektronikus kapcsolattartás az ügyintézés során. A kérelem benyújtásában a Kincstár szabályai szerint bejelentett meghatalmazott is részt vehet. 

A kérelem a benyújtását követően két napig – de legkésőbb a benyújtási időszak végéig – módosítható. 

 A kérelmekről a Kincstár legkésőbb 2020. december 31-ig dönt. 

 A kérelmek benyújtása 2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 20. között lehetséges. 

A kérelemhez csatolni kell a tenyésztőszervezet igazolását a kérelemben szereplő egyed támogatási feltételeknek való megfelelőségéről.