Szeptember 15-éig kell befizetni a kárenyhítési hozzájárulást

A korábban bejelentett káresemények után csak abban az esetben igényelhető kárenyhítő juttatás, amennyiben a hozzájárulás összege szeptember 15-ig beérkezően átutalásra kerül a Magyar Államkincstár számlájára.

Amennyiben a fenti határidőig a kárenyhítési hozzájárulás nem érkezik be a Magyar Államkincstárhoz, úgy a a MÁK a hozzájárulás összegét a későbbi támogatásokból levonja, viszont fontos tudni, hogy ebben az esetben a károsult termelő az idei kárai után nem részesülhet kárenyhítő juttatásban!

A kárenyhítési hozzájárulás-fizetés összegét az egységes kérelemben bejelentett területek mérete és a termesztett növénykultúrák figyelembevételével állapítja meg a Magyar  Államkincstár, amelyről a 2020 júliusában elektronikus vagy postai úton megküldött határozatában tájékoztatta az érintett gazdákat.