Családi gazdálkodók figyelmébe!

16 év alatti hozzátartozó 2021. január 1. után nem vehető fel új tagként, azonban azon 16 év személyek, akiket 2020. december 31. előtt családi gazdaság tagjaként nyilvántartásba vettek, a létrejövő őstermelői családi gazdaság tagjai maradhatnak 2021. január 1-jét követően.

Megjegyzés: Az őstermelői rendszer átalakításáról hosszabb anyag is készül, azonban a családi gazdálkodók esetében egy fontos határidő közeleg, ami indokolttá tette e külön bejegyzés elkészítését.

.Az őstermelői rendszer átalakítása jelentős mértékben érinti a családi gazdálkodók eddigi jogállását is. 2021-től az eddig ismert családi gazdálkodás, mint kategória megszűnik és helyette az őstermelők családi gazdasága (ŐCsG) forma jelenik meg.

Az ŐCsG-ben 16 év alatti hozzátartozó 2021. január 1. után nem vehető fel új tagként, azonban azon 16 év személyek, akiket 2020. december 31. előtt a családi gazdaság tagjaként nyilvántartásba vettek,  a létrejövő őstermelői családi gazdaság tagjai maradhatnak 2021. január 1-jét követően is.

Fontos kiemelni, hogy erre a jogszabály csak abban az esetben ad lehetőséget, ha a családi gazdaság módosításáról szóló kérelemre – amelyben a 16 évnél fiatal személy felvételét a családi gazdaságba bejelentették – hozott döntés 2020. december 31-ig jogerőre emelkedik, tehát nem elegendő a fenti határidőig a kérelmet benyújtani!

A családi gazdálkodókkal kapcsolatos nyilvántartás ügyintézését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságai látják el. A NAK honlapjáról letölthetőek a szükséges nyomtatványok (http://nak.hu/hatosagi-ugyek/csaladi-gazdasagok)

Fontos, hogy a kérelem benyújtása időben megtörténjen és a kérelemcsomag hiánytalan legyen, mert egy esetleges hiánypótlás meghosszabbítja az ügyintézést. Ehhez célszerű lehet előzetesen az illetékes megyei ügyintéző vagy a falugazdászok segítségét kérni a kérelem összeállításakor.

Lehetőség van előzetesen, már a kérelem benyújtásakor írásban lemondani a fellebbezési jogról, így a döntés a közlés napján jogerőssé válik. Ezzel a lépéssel is rövidíthető az eljárás időtartama.

.

Végezetül az is fontos szempont az eljárás mielőbbi megindítása mellett, hogy előreláthatólag a Kamara ügyintézői szervezete is csak ügyeleti rend szerint dolgozik az ünnepek között, így célszerű, ha addigra már a módosításról szóló elfogadó döntés a kezünkben van.