AKG, ÖKO és Védett őshonos támogatások hosszabbításáról

Az Európai Unió költségvetésének és Közös Agrárpolitikájának következő időszakra vonatkozó elfogadása körüli késlekedés miatt a tagállamok arra a döntésre jutottak, hogy a 2021. év átmeneti év lesz a mezőgazdasági támogatások szempontjából.

Ez általánosságban azt jelenti, hogy 2021-ben is az elmúlt években megszokott jogcímeken és feltételek mellett igényelhetőek az Egységes Kérelem keretében a területalapú és a zöldítés támogatás, valamint a különböző termeléshez kötött növényterület- és állatlétszám-alapú támogatások.

Azonban vannak olyan, többéves támogatási programok, melyek eredeti kötelezettségvállalási időszaka 2020. december 31. napján lezárul, azonban ezen programok folytatására a jelenlegi feltételek mentén nem lenne lehetőség. A gazdálkodók számára fontos, a kiszámítható gazdálkodást elősegítő szempont ezen programok folyamatos finanszírozása, és szakmailag is indokolt folyamatos megvalósításuk.

Ezek a támogatások a következők:

  • Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 2015 (AKG)
  • Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 2015 (ÖKO)
  • A védett, őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése (Védett őshonos)

A 2020. november 20-án megjelent, a fenti támogatások pályázati felhívásait érintő módosítások megteremtették a lehetőséget arra, hogy ezen jogcímekben érintett gazdálkodók nyilatkozzanak arról, hogy meghosszabbítják-e a támogatási időszakukat egy évvel 2021. december 31-ig, vagy maradjon számukra az eredeti, 2020. december 31-i határidő a kötelezettségvállalási időszak vége.

Nyilatkozatot tenni annak kell, aki kéri a támogatási időszak hosszabbítását, aki nem tesz nyilatkozatot, annak a pályázat az eredeti határidővel zárul. Nyilatkozattételre elektronikus úton van lehetőség, a Magyar Államkincstár elektronikus kérelembenyújtó felületén (mvh.allamkincstar.gov.hu), 2020. november 23. és 2020. december 20. között. A fenti határidő jogvesztő hatályú, december 20-át követően már nincs lehetőség a nyilatkozatot pótolni!

A nyilatkozatban csak a teljes pályázat folytatását lehet vállalni az összes eredetileg bevitt földterület, illetve vállalt állatlétszám vonatkozásában. Fontos hangsúlyozni, hogy a hosszabbítás vállalása esetén AKG és ÖKO támogatás esetében a bevitt földterületek vonatkozásában a jogszerű földhasználat követelményét 2021. december 31-ig folyamatosan kell teljesíteni!

Látható, hogy a Felhívások módosítása számos ponton változtatott az eredeti feltételeken ezért különösen fontos a választott szaktanácsadóval időben történő rendszeres konzultáció az esetleges szankciók elkerülése érdekében.