A mezőgazdaság beruházási projektek helyszíni ellenőrzése és a hiánypótlások szabályai a veszélyhelyzet időszakában

A Magyar Államkincstár közzétette a veszélyhelyzet időszakában érvényes a helyszíni ellenőrzésekre és a hiánypótlásokra vonatkozó átmeneti szabályokat

A Magyar Államkincstár honlapján 2020. november 25-én megjelent bejegyzés célja, hogy a veszélyhelyzet időszakában életbe lépő átmeneti szabályokat ismertesse a beruházási projekttel érintett gazdálkodókkal.

A tavaszi időszaktól eltérően a veszélyhelyzet alatt sem kerülnek felfüggesztésre a helyszíni vizsgálatok, azonban közös cél az ellenőrzések gyors és hatékony lebonyolítása, valamint a szükséges időtartam minimalizálásával az egészségügyi kockázatok mérséklése.

Fenti cél érdekében a helyszíni vizsgálat időpontjáról minden esetben előzetesen telefonon és ügyfélkapun keresztül is értesítik az ügyfeleket. A kiértesítés során felsorolják az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok körét, melyek teljeskörű előkészítésével az ellenőrzéshez szükséges idő jelentősen rövidíthető. A szükséges iratok listáját írásban is megküldik az érintett ügyfélkapujára.

Ugyanígy fontos az ellenőrzés helyszínének előkészítése, valamint az ellenőrzés tárgyát képező gépek, eszközök, épületek hozzáférhetőségének biztosítása.

Amennyiben az ellenőrzés valamilyen vis maior okból az előzetesen egyeztetett időpontban mégsem tartható meg, javaslom az ellenőrök értesítését telefonon az időpont módosítása céljából.

Bizonyos feltételek fennállása esetén a helyszíni szemle kiváltható gazdálkodó által készített fotódokumentáció beküldésével. A beküldésre kerülő fotók esetében fontos, hogy minden gép és épület több oldalról is rögzítésre kerüljön, és gépek, berendezések esetében az egyedi azonosítót (alvázszám, sorozatszám vagy motorszám stb.) tartalmazó plakettről is készüljön jól olvasható fénykép. Szintén célszerű csatolni a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségét teljesítő tábláról készült fényképet is.

A hiánypótlásokhoz kapcsolódóan az alábbiakra hívják fel a figyelmet:

  • A közigazgatási eljárásokban nagyon sok esetben lehetőség van személyes ügyintézés helyett a kérelmek elektronikus benyújtására is. Ehhez az irat elektronikusan hitelesített példányát kell benyújtani, mely hitelesítés az alábbi linken díjmentesen elvégezhető:

Dokumentumhitelesítés

  • Amennyiben a hiánypótlásra kiírt dokumentumok nem állnak teljeskörűen a rendelkezésre, akkor is célszerű a rendelkezésre álló iratokat benyújtani, adott esetben nyilatkozni a hiányzó dokumentumok esetében az akadályozó tényezőkről. A részteljesítéshez csatolható a hiányzó iratok igénylését igazoló dokumentum másolata is, ha kért irat igénylése megtörtént, de valamilyen okból a hiánypótlásra megadott határidőig nem érkezett meg a gazdálkodó részére.
  • Amennyiben a hiánypótlás azért nem teljesíthető, mert a gazdálkodó a COVID-19 miatt hatósági házi karanténba került vagy megbetegedett, ezt mindenképpen a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő lejártát megelőzően jelezze írásban elektronikus úton a Kincstár felé. A bejelentéshez csatolja a karantén elrendelését vagy a megbetegedést igazoló dokumentumot és a bejelentésben jelölje meg a hiánypótlás teljesítésének várható időpontját.
  • A megbetegedésből való felépülést vagy a karanténból való „szabadulást” követően vis maior bejelentés benyújtása szükséges elektronikus úton az Államkincstár elektronikus űrlapkitöltő felületén, csatolva a vis maior helyzet fennállását igazoló dokumentumokat. A bejelentés célja, hogy a hiánypótlás elmulasztása miatti esetleges hátrányos jogkövetkezmények alól mentesüljön a gazdálkodó (pl.: elutasítás vagy szankció stb.).