A területalapú támogatás 2023-tól érvényes változásairól – kiegészítő támogatási formák

2023-tól teljesen megváltozik az Egységes Kérelemben igényelhető területalapú támogatás szabályrendszere. Az eddig megszokott SAPS+Zöldítés támogatási formák megszűnnek,  és helyette egy új, jobban differenciált, de bonyolultabb támogatási rendszer kerül bevezetésre. A két legnagyobb részt adó támogatáson (alaptámogatás és Agrárökológia Program) felül egy új támogatás is bevezetésre kerül és a megszokott támogatások is változnak.

.

Redisztributív támogatás

A Közös Agrárpolitikával szemben régóta megfogalmazott kritika, hogy a nagy területtel rendelkező gazdálkodók hatalmas támogatásokat kapnak, és így a rendszer konzerválja a különbségeket. Az előző ciklusban ennek kiküszöbölésére vezették be a “Capping” módszerét, mely szerint az alaptámogatást a nagy gazdaságok esetén a területük 1200 hektár feletti részétől elvonták. Azonban a gazdaságok alkalmazkodtak az új szabályokhoz, optimalizálták a kérelmeiket, így 2021-ben az elvonás már csak a támogatás kb. 1 %-át érintette.

2023-tól a Capping megszűnik, minden gazdálkodó minden jogosult hektárja után megkapja az alaptámogatást. A szubvenciók kisebbek felé történő átcsoportosítására új eszközt vezetnek be, ez lesz a redisztributív támogatás.

A támogatás lényege, hogy minden gazdálkodó, aki alaptámogatást igényel, az igényelt területek után kiegészítő támogatásra lesz jogosult:

  • 1 – 10 hektárig: 80 euró/ha
  • 10,0001 – 150 hektárig: 40 euró/ha

lesz a többlettámogatás mértéke, melyhez további előírásokat nem kell teljesíteni.

Tehát egy gazdálkodó, aki 68 hektárra igényel alaptámogatást, a redisztributív támogatás keretében további 10 *80 € + 58 * 40 €, összesen 3.120 € többlettámogatásra lesz jogosult.

.

Fiatal mezőgazdasági termelők kiegészítő támogatása

Ezen jogcímen eddig is volt kiegészítő támogatás, azonban a feltételek módosulnak.

A kiegészítő támogatás legalább középfokú szakirányú végzettség vagy minimum 2 év szakirányú gyakorlat igazolása esetén lesz igényelhető.

Továbbra is a 18-40 év közötti gazdálkodók igényelhetik a támogatást az első támogatás igénylésekor, és összesen öt évig jogosultak a szubvencióra. Nem változtak szabályok arra vonatkozóan sem, hogy jogi személy milyen feltételek mentén jogosult az igénylésre.

Ha valaki az elmúlt öt évben (pl. 2020-ban) már igényelt területalapú támogatást, akkor nála az számít az első évnek, és onnantól számított öt évig jogosult a kiegészítő támogatásra függetlenül attól, hogy 2021-ben vagy 2022-ben volt-e támogatási kéreleme.

A támogatás mértéke jelentősen emelkedik: a kérelemben 90 hektárról 300 hektárra nő a jogosult terület nagysága, és a hektáronkénti támogatási összeg 68 euróról 150-160 euróra emelkedik.

Ötéves időszakot figyelembe véve ez a támogatás jelentős ösztönző lehet az új generáció bevonására és a gazdaság átadására, azonban felhívom a figyelmet arra, hogy az Agrár-környezetgazdálkodás és az Ökológiai gazdálkodás pályázat keretébe bevitt területek esetén a szankciómentes átadásra csak a gazdálkodási év kezdetével, január 1-vel van lehetőség, és a kötelezettségátadást január 15-ig be kell jelenteni a Magyar Államkincstár felé. A kötelezettségátadással egyidőben a december 31 / január 1. fordulónappal a jogszerű földhasználat módosítása is szükséges az átvevő részére.

Annak érdekében, hogy az optimális megoldás kerüljön kiválasztásra, és a módosítás megfelelően  adminisztrálására kerüljön, célszerű a szaktanácsadóval időben egyeztetni és áttekinteni a lehetőségeket.

.

Termeléshez kötött támogatások

A termeléshez kötött támogatások rendszere fennmarad a következő költségvetési időszakban is.

A feltételek és a támogatási összegek egyes esetekben módosulnak, azonban a részletszabályokat majd csak a rendeletből ismerhetjük meg.

2023-tól a növényekre vonatkozó termeléshez kötött támogatások esetén nyilatkozni  kell arról, hogy a terület öntözött-e. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a területet hatályos engedély nélkül öntözték, a támogatás elvonására és szankció kiszabására is sor kerül.

Az ipari zöldségtermesztés termeléshez kötött támogatása csak csemegekukorica és zöldborsó kultúrákra lesz igényelhető, a többi zöldségféle átkerül a zöldségnövény támogatása jogcímbe.

Hizottbika támogatás esetén a jogosultsági kritériumok közé bekerül a megfelelő apaállat használatának igazolása, ennek kidolgozása még folyamatban van.

Fenti leírás a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készült, és a továbbiakban aktualizálásra kerül az új ismeretekkel, illetve a rendelettervezetek megjelenésekor.