Területalapú támogatás 2023 – Kondicionalitás 

A jelenlegi tervek szerint 2023-tól jelentős változáson esik át a teljes területalapú támogatás rendszere. Az eddigi egységes területalapú támogatást (SAPS) felváltja a fenntarthatóságot elősegítő alap jövedelemtámogatás (BISS) melynek kötelező feltételrendszere is megváltozik. Az új feltételrendszer a Kondicionalitás nevet kapta. 

 

Jelenleg a területalapú támogatásokhoz kapcsolódóan a kötelező feltételeket 3 szabályrendszer tartalmazza:

 • a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ)
 • a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK), melyeket együttesen Kölcsönös Megfeleltetésnek (KM) hívunk és
 • a Zöldítés támogatás feltételrendszere.

A Kondicionalitásban ezek a kritériumok összevonásra kerülnek és új elemekkel is gazdagodnak.  A Kondicionalítás szabályainak betartása – területmérettől függetlenül – minden, alaptámogatást igénylő gazdálkodónak kötelező! 

 

A Kondicionalitás részletei: 

 

Állandó gyepterületek fenntartása (HMKÁ 1) 

Az állandó gyepterületekre vonatkozóan az alapszabály nem változik: tagállami szinten meg kell őrizni az állandó gyepterületeket a 2018. évi bázisérték alapján. Ha az országos eltérés meghaladja az 5 százalékot, a Magyar Államkincstár a kijelölt gazdálkodókat felszólítja az állandó gyepterület visszaállítására.  

Ez azt jelenti, hogy ha valaki feltöri az állandó gyepterületet, az automatikusan nem jelent szankciót, de ha a területcsökkenés mértéke tagállami szinten meghaladja az 5 %-ot, akkor bizonyos gazdálkodókat kijelölnek arra, hogy az általa feltört állandó gyepterületnek megfelelő mértékű területen hozzon létre állandó gyepterületet. Ez lehet az eredetileg feltört gyepterület helyén is teljesíteni, de a gazdaság egyéb területén is megvalósítható. 

Fontos enyhítés lesz, hogy az erdősítés céljából feltört gyepterületeket nem kell visszaállítani, de a karácsonyfa ültetvény és a rövid vágásfordulójú energiaerdő telepítésére nem terjed ki a kedvezmény. 

Továbbra is kivételt jelentenek az ún. érzékeny állandó gyepterületek (Natura 2000 besorolású területen található állandó gyepterületek), melyeket előzetes engedély nélkül tilos feltörni. Ha mégis megtörténik, a gazdálkodót minden esetben kötelezik az eredeti helyen történő visszaállításra, és jelentős szankcióval jár. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MEPAR) térképes felületén ellenőrizhető, hogy az általunk használt gyepterület állandó és azon belül érzékeny besorolású gyepterület-e . 

 

Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme (HMKÁ 2) 

A MEPAR-ban előzetesen vizes élőhelyként lehatárolt és megjelenített területek védelme, melyek fenntartása kötelező lesz, 2025-től kerül bevezetésre és alkalmazásra. 

 

Szántóföldi tarlóégetés tilalma (HMKÁ 3) 

Az ország egész területén tilos a tarló, nád, növényi maradvány égetése, kivéve a növény-egészségügyi hatóság erre vonatkozó kifejezett engedélye birtokában. 

 

Vízfolyások mentén vízvédelmi sávok kialakítása (HMKÁ 4) 

Az eddig is létező előírás egészül ki egy újabb elemmel, mert a műtrágya és szerves trágya mellett növényvédőszer kijuttatása is tilos lesz: 

 • a MEPAR-ban jelölt vízfolyások és völgyzáró gátas halastavak partvonalától mért 5 méteres sávban 
 • MEPAR-ban jelölt 5000 m2 feletti állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban 

A vízvédelmi sáv szélessége csökkenthető, ha a tábla kisebb, mint egy hektár és 50 méternél keskenyebb. 

 

Erózió kockázatának csökkentése (HMKÁ 5) 

Eddig is tilos volt a kapásnövények egy részének – dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka – termesztése 12 %-nál nagyobb lejtésű területen. 2023-tól ezeken a területeken kukorica, napraforgó termesztése is tiltott lesz, és az őszi káposztarepce is csak 24 cm-nél kisebb sortávval történő vetése lesz engedélyezett. A tilalom alól az alábbi esetek jelentenek kivételt: 

 • direktvetés alkalmazása 
 • szintvonalas művelés alkalmazása 
 • a rétegvonalakkal párhuzamosan kialakított vagy a lefolyási útvonalakra telepített füvesített vagy fás védősávok kialakítása mellett történő vetés 

A területek beazonosítását a MEPAR vonatkozó fedvénye segíti.

 

Minimális talajborítás (HMKÁ 6) 

Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák után őszi kultúra vetésével, másodvetéssel vagy a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével. Sekély tarlóhántás, tarlóápolás középmély vagy mélylazítás megengedett. 

 

Szántóföldi vetésforgó (HMKÁ 7) 

A vetésváltás szabályait ebben a cikkben részletesen ismertettem. A fő szabály az, hogy adott területen minden évben más kultúrát kell termeszteni, azonos kultúrák csak akkor elfogadhatóak, ha a két főnövény között a szabályoknak megfelelő (bejelentett, legalább 60 napig termesztett) másodvetés történt. 

Az előírás azon része, hogy a gazdaság területének legalább 1/3-ad részén az előző évhez képest más növénykultúrát kell vetni, 2023-ban még nem kerül bevezetésre, erre egy év haladékot kaptunk.  

Azon növények, melyeket eddig sem lehetett önmaguk után vetni, azoknál a tilalom fennmarad 2023-ban is. 

 

Nem termelő területek minimálisan előírt aránya (HMKÁ 8) 

Főszabály szerint a gazdaság szántóterületének legalább 4 %-át nem termelési célú területként, vagy tájképi elemként, vagy parlagként kell hasznosítani.  

Választható lehetőség, hogy a gazdaság szántóterületének 7%-át nem termelési célú területként, tájképi elemként vagy parlagként, vagy ökológiai másodvetésként, vagy nitrogénmegkötő növényekkel bevetett területként hasznosítja a gazdálkodó, de ebben az esetben is a szántóterület 3 %-a parlag vagy nem termelési célú tájképi elem kell, hogy legyen. 

A második esetben, a magasabb arányú terület vállalása esetén lehetőség van az ökológia másodvetés és a nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület elszámolására is, viszont akkor is minimum 3 %-nak parlagnak vagy nem termelési célú területnek kell lennie. 

Egy példával élve – 100 hektár szántóterület esetén: 

 • 4 hektár (4 %) nem termelési célú terület, tájképi elem vagy parlag illetve ezek kombinációja vagy 
 • 7 hektár (7 %) nem termelési célú terület, tájképi elem vagy parlag VAGY ökológiai másodvetés VAGY nitrogénmegkötő növények területe illetve ezek kombinációja DE eben az esetben is a nem termelési célú terület, tájképi elem vagy parlag összterületének el kell érnie a 3 hektárt (3%) 

Mik azok a tájképi elemek? 

 • kunhalom, gémeskút 
 • fa- és bokorcsoport 
 • magányosan álló fa 
 • kis kiterjedésű tó 
 • szántón lévő teraszok 
 • táblaszegély 
 • erózióvédelmi sáv  
 • fás cserjés sáv 
 • vízvédelmi sáv, de csak ha nincs rajta mezőgazdasági termelés 

A parlag esetén zöld növényi borítottságot kell fenntartani január 1. és augusztus 31. között. A kaszálás, a legeltetés és a mechanikai gyomirtás megengedett. 

2023-ban az idei évhez hasonlóan szintén lehetőség lesz a termesztett növényekre „parlagot” jelölni, azonban jelentős szigorítás, hogy a kukorica és szója területekre nem jelölhető, és az Agrár-környezetgazdálkodás támogatásba bevont területek esetén sem lehet parlagon jelölni a kultúrnövényekre. 

Az előírás élesedésekor azon gazdálkodóknak jelenthet az előírás teljesítése nagyobb nehézséget, akik a teljes szántóterületüket bevitték az AKG-ba, mert az AKG-s területeken a parlagoltatás tilos. Esetükben fel kell mérni, hogy egyéb tájképi elemekkel és nem termelési célú területtel biztosítható-e a szántó 4 %-át elérő terület vagy a 3 % és a 4 % terület  teljesítése ökológiai másodvetéssel vagy nitrogénmegkötő növényekkel. Ha ez nem megoldható – és a szabályok sem változnak kedvezően – akkor megoldás lehet új terület bevonása a kérelembe, vagy a megfelelő méretű terület visszavonása az AKG-ból, így a kivont területen létrehozható az előírt nem termelő terület.  

A tervek szerint a 2023. évi Egységes Kérelem benyújtásakor már láthatóak lesznek a MEPAR térképeken a lehatárolt nem termelő területek és tájképi elemek így a gazdálkodók is megismerhetik ezek elhelyezkedését és felkészülhetnek az előírás teljesítésre, melyhez célszerű lehet az AKG szabályaiban jártas szaktanácsadó segítségét kérni. 

Megjegyzés: Ezen előírást a jelenlegi információk alapján 2023-ban még nem kell alkalmazni!