A területalapú támogatás 2023-tól érvényes változásairól – a vetésváltás szabályai

2023-tól teljesen megváltozik az Egységes Kérelemben igényelhető területalapú támogatás szabályrendszere. Az eddig megszokott SAPS+Zöldítés támogatási forma megszűnik, és helyette egy új, jobban differenciált, de bonyolultabb támogatási rendszer kerül bevezetésre. Az új szabályoknak való megfelelésre való felkészülés az idei őszi vetésekkel veszi kezdetét.

Így szeptember elején is még nagyon sok bizonytalanság van a szabályok körül részben azért, mert az idei év szélsőséges külső körülményei (háború, aszály, élelmiszerhiány) folyamatosan hatással vannak a  kialakuló kötelezettségekre, másrészt elfogadott jogszabályok sincsenek, amelyekből minden részlet kiolvasható lenne. Azonban az eddigi ismereteim alapján igyekszem elősegíteni a gazdálkodók felkészülését az új támogatásokra. Ha bármelyik előírásban módosulás következne be, akkor azokról is készül összefoglaló. 

 

2022-ig a területalapú támogatás két fő komponense a SAPS támogatás és a Zöldítés volt. Ezek 2023-tól megszűnnek és helyettük a fenntarthatóságot elősegítő alap jövedelemtámogatás (BISS) és az agrár-ökológiai program (AÖP) kerül bevezetésre. Az alaptámogatás kb. 50.000 Ft-ot jelent hektáronként, míg az AÖP további 30.000 Ft lehet hektáronként. 

A Zöldítés kivezetésével megszűnnek, illetve átalakulnak az ahhoz kapcsolódó szabályok is. Nagy részük önkéntes vállalásként az AÖP része lesz, így azok betartása azok számára lesz kötelező, akik választják az adott előírást az AÖP keretein belül. Az AÖP-ről és a választható előírásokról szóló további információkat külön cikkben részletezem az áttekinthetőség kedvéért. 

Az idei évig a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásáról szóló 50/2008 (IV. 24.) FVM rendelet szabályozta a vetésváltás szabályait. Összefoglalva ez az alábbiakat jelentette: 

  • önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, valamint a dinnye, aminek termesztését követően a tökre oltott dinnye sem megengedett;
  • egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék, valamint a tökre oltott dinnye, ami után másodvetés hiányában a dinnye termesztése sem megengedett;
  • egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes kukoricafajta, ami után a vetőmag célra termesztett hibridkukorica sem megengedett;
  • egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából hibridkukorica, ami után a kukorica termesztése sem megengedett
  • minden egyéb növény több évig termeszthető önmaga után. 

 

A 2023-tól érvényes új szabályokat azon gazdálkodóknak kell betartaniuk, akik 10 hektárnál nagyobb szántóterületet művelnek. 

Amennyiben a gazdálkodó művelt szántóterületének legalább 75 %-a: 

  • gyep (állandó vagy ideiglenes) vagy 
  • egyéb egynyári takarmánynövény
  • vagy parlagon hagyott terület
  • vagy hüvelyes növény
  • vagy a fentiek kombinációja 

akkor szintén nem kell alkalmaznia a vetésváltás szabályait a gazdaság teljes területére. 

A vetésváltás szabályai nem vonatkoznak az évelő szántóföldi kultúrákra (pl. lucerna, herefélék, édeskömény, stb.) és a parlagon hagyott területekre. 

.

Nézzük tehát az új szabályokat:

A vetésváltás minden, nem évelő szántóföldi kultúrára vonatkozik. 

A vetésváltás szabályainak ellenőrzésekor 3 évet vizsgálnak 2022-től kezdődően. Tehát a 2022-ben az egységes kérelemben szereplő igénylések jelentik az első évet és 2023 lesz a második, így már az idei őszi vetéskor is figyelembe kell venni az előírásokat. 

A gazdaság vetésváltással érintett szántóföldi területének legalább 1/3-án kötelező más kultúrát termeszteni, mint az előző évben. Így 3 év alatt kell minden területen legalább egyszer más kultúrát termeszteni. Természetesen az 1/3-adtól felfelé el lehet térni, akár az összes területen is lehet más kultúra mint az előző évben. 

A szabályokat nem elszigetelt 3 éves ciklusokban vizsgálják, hanem bármely egymást követő 3 évben teljesülni kell, hogy legalább egyszer más kultúrának kell lennie az érintett területen.  

Továbbra is vannak olyan növények, melyek önmaguk után nem vethetőek: burgonya, napraforgó, repce, szója cukorrépa, olajtök, dinnye. 

A hibridkukorica vetőmag előállítás céljából  – egyedüli kivételként – négy egymást követő évig is termeszthető, de ebben az esetben az Egységes Kérelemben a vetőmag előállítás tényét igazolni kell. 

A két főnövény között szabályszerűen bejelentett és megvalósított másodvetés is beleszámít a vetésváltásba, így utána ugyanaz a főnövény is vethető. 

 

Mit jelentenek ezek a változások a gyakorlatban?

Az önmaguk után nem vethető növények listája nem változik, így ez nem jelent változást 

Amit eddig két évig lehetett önmaga után termeszteni, azt ezután is lehet de utána szükséges a vetésváltás vagy a másodvetés alkalmazása 

A különböző kalászos növények (búza, árpa, tritikálé, stb.) továbbra is külön növénynek számítanak a tervek szerint, így pl. két év őszi búza után vetett őszi árpa már teljesíti a vetésváltási feltételt. 

A változás nagy vesztese a nem vetőmag céljára termesztett kukorica, mely az eddigiektől eltérően nem termeszthető három évig megszakítás nélkül. 

A gazdálkodás során arra is figyelemmel kell lenni, hogy ha egy tábla mérete és/vagy az elhelyezkedése változik, akkor a vetésváltás szempontjából mozaikos tábla jöhet létre. Például ha 2022-ben volt egy öthektáros kukorica táblám és mellette egy öthektáros búza táblám, majd ezt 2023-ban egy tízhektáros kukorica táblaként művelem, akkor 2024-ben a táblának arra a felére ahol 2022-ben is kukorica volt már nem tehetek kukoricát. Vagy újra meg kell osztanom a táblát, vagy a teljes területre egy harmadik növényt kell vetnem. 

A többéves kultúrákra továbbra sem vonatkozik az előírás. 

2023-tól a Zöldítés diverzifikációra vonatkozó kötelező szabályai megszűnnek (10 hektár felett két növény, 30 hektár felett 3 növény, főnövény aránya, stb.), viszont önkéntesen választható előírásként bekerülnek az agrár-ökológiai programba.  

Jelenleg ennyi információ áll rendelkezésre a vetésváltás szabályainak módosításáról, amint ismertek lesznek a részletszabályok, a jogkövetkezmények valamint a szankciók, akkor azokkal az információkkal is bővítem az anyagot. 

 

FRISSÍTÉS (10.10): a jelenlegi új információk alapján a fent részletezett vetésváltás 2023-ban még nem kerül bevezetésre. Azonban az Agrár-környezetgazdálkodás (AKG) egyes tematikus előíráscsoportjaiban és az AÖP-ben vállalt vetésváltási szabályokra a mentesség nem vonatkozik, a derogáció kizárólag a Kondicionalitás HMKÁ 7. pontjára vonatkozik. A mentesség nem vonatkozik az önmaguk után nem termeszthető növényekre, azok esetén a tilalom 2023-ban is fennáll.