Közeledik a kárenyhítési hozzájárulás befizetésének határideje! 

Az évek óta működő Mezőgazdasági Kárenyhítési Rendszer célja a gazdálkodók bevétel-kiesésének kompenzálása, melyet a  szélsőséges időjárási események negatív hatásai okoztak. A rendszerben részvételre kötelezett vagy ahhoz önkéntesen csatlakozott tagok számára fontos határidő közeleg. 

2022. szeptember 15-ig kell beérkeznie a kárenyhítési hozzájárulás összegének a Magyar Államkincstár erre a célra rendszeresített számlájára. Fontos kiemelni, hogy a fenti határidő a pénz beérkezésére vonatkozik és nem az utalás elindítására, így nem célszerű az utolsó pillanatig várni a teljesítéssel, mert egy esetleges megkésett tranzakció a kárenyhítési rendszerből való kizárást jelent! 

 

A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegéről a Magyar Államkincstár (Kincstár) július első felében elektronikus úton megküldött határozatban értesítette a kockázatközösségi tagságra kötelezett, illetve a kockázatkezelési tagságot önkéntesen választó mezőgazdasági termelőket, illetve meghatalmazottjukat jellemzően ügyfélkapun keresztül. Amennyiben a határozat elveszett, akkor a hozzájárulás összegéről a lakhely szerint illetékes Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ügyfélszolgálata tud tájékoztatást nyújtani. 

 

A kárenyhítési hozzájárulás mértéke az ültetvényművelésre szolgáló termőföld és szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló termőföld után hektáronként 4.500 forint, valamint egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló termőföld után hektáronként 1.500 forint. 

 

Határidőben történő befizetésnek kizárólag a 10032000-01220191-51900001 számú Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámlájára, tárgyév szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthető, postai „sárga” csekkes befizetésre nincs lehetőség!

A közlemény rovatban az ügyfél-azonosító szám, illetve az adóazonosító jel, vagy adószám feltüntetése szükséges a beérkező összeg beazonosítása érdekében! 

 

Amennyiben a gazdálkodó az idei évben kárbejelentést nyújtott be és a kárenyhítési hozzájárulást is határidőben befizette, akkor a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét 2022. november 1-30. napjáig nyújthatja be a Magyar Államkincstár MKR (Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer) elektronikus kérelembenyújtó felületén.