Területalapú támogatás 2023 – Agrár-ökológiai Program (AÖP)

A jelenlegi tervek szerint 2023-tól jelentős változáson esik át a teljes területalapú támogatás rendszere. Az eddigi egységes területalapú támogatást (SAPS) felváltja a fenntarthatóságot elősegítő alap jövedelemtámogatás (BISS), a Zöldítés támogatás helyett pedig egy jóval összetettebb, a környezet- és klímavédelmi célok elérését támogató rendszer érkezik, az Agrár-ökológiai alapprogram (AÖP). 

 

Bár az elnevezés és a célok hasonlóak az Agrár-környezetgazdálkodás támogatáshoz (AKG), számos elemében és szabályában eltér a két jogcím.  

A többéves AKG pályázattal szemben az AÖP esetén évente szükséges az igénylést benyújtani a tavaszi Egységes Kérelem benyújtásakor. A csatlakozás önkéntes, és minden évben jelezni kell a csatlakozási szándékát a gazdálkodónak. 

Azon gazdálkodóknak, akik igénybe veszik az AÖP támogatást, kötelező a gazdálkodási napló folyamatos vezetése és a napló elektronikus beküldése a tárgyévet követő január hónapban. 

Az AÖP támogatásért „cserébe” többletelőírásokat kell vállalni a meghatározott gyakorlatokat tartalmazó listából.  Az előírások 1 illetve 2 pontot érnek, és a támogatás feltétele legalább 2 pont értékű előírás választása és teljesítése. 

Ha egy gazdaságban több hasznosítási módú terület található (szánt gyep, ültetvény), akkor minden hasznosítási móddal kötelező a csatlakozás, és az elvárt 2 pont értékű előírás teljesítése.  Ha egy vegyes hasznosítású területekkel rendelkező gazdaságon belül a szántó, illetve a nem-Natura 2000 besorolású gyepterületek nagysága nem éri el az 5 hektárt illetve ültetvények esetében az 1 hektárt, akkor az adott hasznosítási módra nem kötelező előírást választani, de ebben az esetben ezekre a területekre kifizetés sem jár. Ha ezekre a küszöbérték alatti területekre is választ előírást a  gazdálkodó, akkor természetesen a támogatásra is jogosult. 

Kivételt jelentenek a gyepterületek közül a Natura 2000 besorolású gyepterületek, tekintettel arra, hogy azokon a területeken külön jogszabály rendelkezik a kompenzációt jelentő Natura 2000 támogatásról és annak feltételeiről. A Natura 2000 gyepterületekre csak akkor jár az AÖP, ha ezekre a területekre olyan AÖP előírás kerül kiválasztásra, mely többlet követelményt jelent a Natura 2000 támogatáshoz képest.   

A támogatás hektáronkénti összege az igényelt területnagyság alapján visszaosztással kerül meghatározásra 60,64 euró/ha és 121,28 euró/ha között kerül megállapításra (kb. 24.000 – 48.000 Ft hektáronként). Összege minden évben változik, hasonlóan a jelenleg futó termeléshez kötött támogatások rendszeréhez. 

Természetesen jelen programnál is elmondható, hogy a jogszabályok megjelenéséig az ismertetett részletszabályok még módosulhatnak. Az új információk megjelenésekor a cikk frissítésre kerül. 

  

A választható előírások listája

 

SZÁNTÓ

Talajborítottság fenntartása – 1 pont

Nyári, őszi betakarítású kultúrák után, amennyiben nem őszi vetésű kultúra következik, talajtakarás biztosítása takarónövényekkel, vagy a tarló fennhagyásával annak kultúrállapotban tartása mellett a következő évi tavaszi kultúra előkészítő munkálatainak megkezdéséig, de legalább február 28-ig. 

 

Diverzifikáció – 1 pont

Terménydiverzifikációra vonatkozó követelmények szántóföldi növénytermesztés esetén:  

a) 10 hektár vagy az alatti szántóterületen gazdálkodóknak adott évben a szántóterületeken legalább két különböző növénykultúrát kell termeszteni, két kultúra esetén a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 80%-át foglalhatja el;

b) 10 hektár feletti szántóterülettel rendelkezőknek legalább három féle növénykultúrát kell termeszteni, három növény esetén a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 65%-át foglalhatja el, és a két legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 80%-át;

c) 30 ha feletti szántóterülettel rendelkezőknek legalább négy féle növénykultúrát kell termeszteni, négy növény esetén pedig a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 65%-át foglalhatja el, és a két legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 80%-át, azzal, hogy a legkisebb kultúra vetésterülete el kell hogy érje az 1 ha-t.

d) 300 ha feletti szántóterülettel rendelkezőknek legalább öt féle növénykultúrát kell termeszteni, öt növény esetén pedig a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 65%-át foglalhatja el, és a két legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 80%-át, azzal, hogy a legkisebb kultúra vetésterülete el kell hogy érje az 1 ha-t.

e) 1000 ha feletti szántóterülettel rendelkezőknek legalább hat féle növénykultúrát kell termeszteni, hat növény esetén pedig a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 65%-át foglalhatja el, és a két legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 80%-át, azzal, hogy a legkisebb kultúra vetésterülete el kell hogy érje az 1 ha-t.

 

Védett táji elemek fenntartása – 2 pont

A gazdaság szántóterületének 10 százalékának megfelelő mértékű védett táji elemek fenntartása az alábbi elemekből: 

  • a mezőgazdasági területekhez kapcsolódó élőhelyek  
  • mezővédő erdősávok 
  • fasorok 
  • táblaszegélyek (az AKG „táblaszegély” előírással történő esetleges átfedést úgy kerüljük el, hogy egyazon elem csak egyik jogcímben számolható el) 
  • erózióvédelmi sávok 
  • szántóföldi művelés alatt nem álló vízvédelmi sávok 
  • teraszok 
  • erózióvédelmi létesítmények 
  • MePAR-ban rögzített vizes élőhely 
  • parlagon hagyott földterület (a pihentetés időszaka alatt gondoskodni kell a talaj takarásáról növényborítottsággal vagy a tarlómaradványok fennhagyásával; az AKG „zöld ugar” előírással történő esetleges átfedést úgy kerüljük el, hogy egyazon tábla csak egyik jogcímben számolható el) 
  • ökológiai jelentőségű másodvetés növényvédő szer használata nélkül 
  • nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület növényvédő szer használata nélkül; 
  • vagy ezek kombinációjának fenntartása. 

Ezen vállalás keretében a növényvédő szer használata nélkül termesztett ökológiai jelentőségű másodvetés és nitrogénmegkötő növényekkel bevetett területek együttes aránya nem haladhatja meg a szántóterületek 5 %-át. 

 

Táblaméret maximalizálása – 1 pont

Amennyiben a mezőgazdasági üzemen belül a szántóterületek össznagysága meghaladja az 50 ha-t, a szántóföldi művelésben tartott táblák maximális mérete nem haladhatja meg a 30 hektárt. Az AKG „önkéntes táblaméret korlátozás” előírással történő esetleges átfedést úgy kerüljük el, hogy az az ügyfél, aki AKG-ban választotta ezt az előírást, az AÖP-ben nem választhatja. 

 

Beporzók védelme – 1 pont

A növényvédelem során az engedélyokirat alapján méhekre kifejezetten vagy mérsékelten veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédőszerek használata tilos. A fel nem használható szerek rendszeresen frissített listáját az IH teszi közzé tájékoztató jelleggel. 

 

Karbamid műtrágya  – 1 pont

Karbamid műtrágya azonnali bedolgozása, illetve folyékony karbamid esetén inhibitor alkalmazása a kijuttatás során. 

 

Talajkondícionálás mikrobiológiai készítményekkel – 2 pont

A szántóterületek legalább 50 %-án mikrobiológiai készítmények alkalmazása vetés előtt, illetve vetéssel egy menetben kijuttatva és a talajba dolgozva, illetve szármaradványokra kijuttatva, majd azokat a talajba keverve. 

 

Talajkondícionálás egyéb készítményekkel – 1 pont

A szántóterületek legalább 50 %-án talajkondicionáló, növénykondicionáló vagy N-megkötő készítmények alkalmazása. 

 

Szántás elhagyása – 2 pont

Forgatás nélküli művelésmód (minimum művelés, zero-till, direktvetés) alkalmazása a művelésbe vont szántóterület legalább 50%-án szűkített növényvédőszer hatóanyag használat mellett. Az alkalmazható növényvédőszerek rendszeresen frissített listáját az IH teszi közzé. 

 

  

GYEP

 

Gyepterületek megőrzése – 1 pont

Kizárólag nem Natura 2000 gyepterületeken választható! 

A gyepterületek megőrzése tábla szinten az előző évi állandó gyepterületekhez viszonyítva. A gyepek feltörése, szántása tilos  

 

Legeltetés – 2 pont

Minden gyepterületen választható. 

Pásztoroló vagy szakaszos legeltetés folytatása a gyepterület legalább 50 %-án legeltetési terv készítése mellett. Egy szakasz legeltetése ne haladja meg a 12 napot. 

 

Kaszálás – 1 pont

Kizárólag nem Natura 2000 gyepterületeken választható.

A gyepek legalább évi egyszeri kaszálása. 

 

Alternáló kaszák alkalmazása – 2 pont

Minden gyepterületen választható. 

Kizárólag alternáló kasza használata. 

 

Műanyag mellőzése – 1 pont

Minden gyepterületen választható. 

Bálacsomagolás fóliával tilos. 

  

ÜLTETVÉNYEK
(beleértve a fás szárú energetikai ültetvényeket is) 

 

Víztakarékos öntözés – 2 pont

Mikroöntözési technológiák alkalmazása az ültetvényterület legalább 50 %-án.

 

Beporzók védelme – 1 pont

A növényvédelem során az engedélyokirat alapján méhekre kifejezetten vagy mérsékelten veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédőszerek használata tilos. A fel nem használható szerek rendszeresen frissített listáját az IH teszi közzé tájékoztató jelleggel. 

Biológiai védekezés – 2 pont

Engedélyezett biológiai ágensek alkalmazása az ültetvényterület legalább 50%-án. 

 

Talajkondícionálás mikrobiológiai készítményekkel – 2 pont

A szántóterületek legalább 50 %-án mikrobiológiai készítmények alkalmazása talajoltásként, illetve állománykezelésként. 

Talajkondícionálás egyéb készítményekkel – 1 pont

A szántóterületek legalább 50 %-án talajkondicionáló, növénykondicionáló készítmények alkalmazása. 

Talajtakarás – 1 ill. 2 pont

Ültetvények talajtakarása mulcsozással, egyéves sorköztakaró növények termesztésével (1 pont) 

Ültetvények talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel (2 pont). 

 

Karbamid műtrágya – 1 pont 

Karbamid műtrágya azonnali bedolgozása, illetve folyékony karbamid esetén inhibitor alkalmazása a kijuttatás során.