Utolsó lehetőség a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázat benyújtására  

Bár tavasszal úgy tűnt, hogy a rendkívül népszerű pályázat lehetőség végleg felfüggesztésre kerül, a Felhívás módosításával egy új beadási időszak nyílik 2022. november 17. és november 30. között. A beadási időszak hossza mindössze két hét, így kiemelten fontos az időben történő felkészülés. 

A pályázat célja olyan, jellemzően őstermelői keretek között gazdálkodó személyek támogatása, akik már rendelkeznek egy bizonyos méretű gazdasággal, de a fejlesztéseikhez, növekedésükhöz ideális lenne egy kisebb, a gazdaság céljaira szabadabban elkölthető összeg.  

A támogatásban azon őstermelők, mezőgazdasági egyéni vállalkozók és szociális szövetkezetek vehetnek részt, akiknek székhelyük vagy életvitelszerű tartózkodási helyük legalább 12 hónapja a jogosult településen van és ezt fenntartják a projekt végéig. A jogosult települések a 10.000 főnél kisebb lakossággal rendelkező vidéki települések és a 10.000 fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.  

A gazdasági mutatók tekintetében két feltétel közül kell legalább az egyiket teljesíteni: 

1. Minimum 3000, legfeljebb 6000 euró Standard termelési értékkel (üzemmérettel) kell rendelkezni az előző vagy az azt megelőző lezárt üzleti évben. Ez hozzávetőleg 825.750 Ft és 1.651.500 Ft közötti üzemméretet jelent. 

Példák a fenti üzemméretre: 

    • 4-5 hektár szántó 
    • 1,1 – 2,1 hektár gyümölcsös
    • 1,7 – 3,3 hektár szőlő 
    • 1000 – 1500 m2 üvegház vagy fóliasátor 
    • 34 – 67 méhcsalád 

Természetesen az üzeméret többféle területtípusból és ágazatból is összeállhat így a vegyes gazdálkodást folytató gazdaságok előtt is nyitott a lehetőség. 

2. Minimum 3000, legfeljebb 6000 euró elért nettó árbevétel az előző vagy az azt megelőző lezárt üzleti évben. 2021. üzleti év esetében ez 1.107.570 Ft és 2.183.340 Ft közötti igazolt árbevételt jelent. Az árbevételbe nem számítanak bele a támogatások és a kompenzációs felár vagy az ÁFA összegei. Közös őstermelői igazolvány esetén a támogatást igénylő személyi jövedelemadó bevallásában feltüntetett adatokat kell figyelembe venni. 

A főállású őstermelői jogviszony nem kötelező, így a támogatásra azon gazdálkodók is pályázhatnak, akik a mezőgazdasági tevékenységet mellékállásban folytatják. 

A támogatás összege 15.000 euró, melyet két részletben, előfinanszírozás keretében kerül kifizetésre.  

A támogatást a gazdaság céljaira kell fordítani, és további vállalás, hogy a gazdaság működését 5 évig fenn kell tartani, és a negyedik év végére el kell érni a 6000 euró STÉ értékű üzemméretet vagy értékesítésből a 6000 euró nettó árbevételt.  

A támogatás felhasználható építésre, felújításra új vagy használt gép, eszköz beszerzésére, alapanyag, takarmány vagy állatok vásárlására a pályázó belátása szerint. 

A benyújtott pályázatok esetén nem a beérkezés sorrendje számít. Az összes benyújtott pályázatot értékelik és pontozzák az elbírálás során. A döntéshozatalkor a benyújtott pályázatok pontértéke alapján kerül a rangsor felállításra. A pályázat benyújtásakor számos feltétel vállalásával vagy teljesítésével szerezhető többletpont, ami a rangsor összeállításakor előnyt jelenthet. Ezeket a feltételek és az esetleges szankciókat is célszerű a pályázatíróval előzetesen egyeztetni.