Elektronikusan is a beadhatók a baromfi állatjóléti kérelmek!

A Magyar Államkincstár lehetővé tette a baromfi állatjóléti támogatás kérelmeinek elektronikus úton történő benyújtását.

A veszélyhelyzet időtartama alatt az Agrárminisztériummal történt egyeztetés, és a tervezett szabályozás alapján a Magyar Államkincstár lehetőséget biztosít arra, hogy a baromfi állatjóléti támogatás 2019/2020. IV. negyedéves kifizetése iránti kérelmeket, valamint a 2020/2021. évi támogatási kérelmeket a megszokott postai úton történő benyújtás mellett – a közleményben foglaltaktól eltérően – elektronikus úton is benyújthassák a gazdálkodók. A kérelmeket vagy csak postai úton, vagy csak elektronikus úton kell benyújtani, tehát szükségtelen mind a két módon eljuttatni a Kincstárhoz. Elektronikus kérelem benyújtásakor a kérelem mellékletét képező okiratok, dokumentumok elektronikus másolatát kell csatolni, és nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

Forrás: mvh.allamkincstar.gov.hu

Kapcsolódó: