Megjelentek az Agrár-környezetgazdálkodás és az Ökológiai gazdálkodás támogatása programok végleges pályázati felhívásai

A palyazat.gov.hu honlapon megjelentek az Agrár-környezetgazdálkodás (AKG21) és az Ökológiai gazdálkodás (ÖKO21) támogatása programok végleges pályázati felhívásai és a felhíváshoz kapcsolódó mellékletek.

Előző cikkemben a társadalmi egyeztetésre megküldött változat alapján már átfutottuk az eltéréseket és hasonlóságokat az előző időszak programjaihoz képest, így most csak a tervezet és a végleges változat közötti eltéréseket kívánom kiemelni, valamint a területek elválasztásának szabályait tekintjük át, mely szintén változott az eddigiekhez képest.

.

Mindkét pályázat benyújtási időszaka 2021. október 25. és 2021. november 25.

.

Mindkét pályázat esetén egyértelműsítésre került, hogy a szőlő és gyümölcsös területeknek megfelelő hasznosítási kötelezettséget nem a földhivatalnál bejegyzett művelési ág szerint kell értelmezni, hanem a támogatási kérelemben megjelölt földhasználati kategória az irányadó az ellenőrzés szempontjából.

.

Ültetvények kivágása és újratelepítése

Mindkét támogatás esetén egyszerűsödött az ültetvények kivágásának és újratelepítésének adminisztrációja: sem a kivágást sem az újratelepítést sem kell bejelenteni az Államkincstár felé. Az ültetvények kivágására és újratelepítésére csak a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen (KET) kerülhet sor, részterület felújítására nincs lehetőség. A felújítás akkor elfogadható, ha az újratelepítés azonos ültetvénycsoportba tartozó növénnyel történik.

A kivágásra a tárgyév október 1. napja után kerülhet sor legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig, fontos azonban, hogy az újratelepítésnek meg kell történnie a tárgyévet követő március 31-ig, függetlenül a kivágás időpontjától.

Amennyiben a kivágást követően az újratelepítésre nem kerül sor, akkor az újratelepítési kötelezettség évében az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtani az Államkincstárhoz, és az érintett területre felvett támogatást vissza kell fizetni.

Fentiek miatt célszerű lehet azon területeket, melyek a 2022-2024 közötti időszakban előreláthatólag újratelepítésre fognak kerülni, a szomszédos ültetvényterületektől leválasztva, külön poligonként és KET-ként felmérni és benyújtani a támogatási kérelemben.

.

AKG21

Az AKG21 pályázat esetén a szántóföldi gazdálkodás támogatási intenzitása 100 %, függetlenül a gazdaság üzemméretétől és nem csökken 300 hektár, illetve 1200 hektár felett, mint az előző pályázatok esetén.

Az előző évi gazdálkodási napló és az előző évre vonatkozó tápanyaggazdálkodási tervek meghatározott adattartalmát a továbbiakban is január 1. és január 31. között kell elektronikus úton beküldeni a NÉBIH-hez.

Az ültetvény művelési ág esetében a támogatási kérelem benyújtásakor az ültetvény maximális életkora 26 év lehet a tervezett 20 évvel szemben. A korhatár nem vonatkozik a szőlő, szelídgesztenye és dió ültetvényekre és azon területekre, melyekre vállalásra kerül a „hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás.

A szőlő ültetvények maximális támogatása 715 €-ról 1 075 €-ra változott a kötelező előírások után járó támogatás növelésével.

.

ÖKO21

Egyéb ültetvény bogyós csoportban a mézbogyó, a kökény és a galagonya is támogatható.

Azon gazdálkodók, akik az ÖKO2015 vagy az ÖKO2018 programban támogatott területekkel rendelkeznek a jelen pályázat értékelésekor, 2 többletpontra jogosultak.

A szántóföldi földhasználati kategória esetén a pályázati felhívás 11. számú mellékletében felsorolt, takarmányoktól eltérő évelő szántóföldi növények esetén az átállási idő 3 év. A 11. számú mellékletben felsorolt növények átállás alatti termesztőterületét külön KET-ként kell felmérni az eltérő átállási időszakú területektől. Az átállt területek esetében az elkülönítést nem kell alkalmazni.

A KET-ek kialakításakor az átállási időszak kezdetét is figyelembe kell venni, csak azon területek kerülhetnek egy KET-be, amelyek ugyanazon évtől minősülnek átállás alatti területeknek és az átállási időszakuk hossza is megegyezik.

Az ökológia fenntartás esetén az almafélék támogatási összege 995 €-ról 1 136 €-ra módosult, míg a szőlő esetén 715 €-ról 1 097 €-ra növekedett.

A felhívás melléklete meghatározza a többletpont érvényesítéshez csatolandó szaktanácsadói szerződés kötelező tartalmi elemeit is. A szaktanácsadói szerződés időtartalmának a támogatási kérelem benyújtásának évétől legalább 2024. december 31-ig kell tartania, határozatlan időre kötött szerződés nem elfogadható.

.

Területek felmérésére és elkülönítésre vonatkozó szabályok mindkét támogatás esetén

A támogatási jogosultság alapegysége a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET).

A KET az a terület, amely

 • EOV koordináták alapján beazonosított,
 • egy ügyfélhez köthető,
 • egy földhasználati kategóriába bevitt,
 • ültetvény esetén egy ültetvénycsoportba tartozó,
 • a MePAR egy fizikai blokkján belüli,
 • térképileg egyértelműen lehatárolt, összefüggő földterület.

A KET meghatározása során a MePAR-ban lehatárolt nem támogatható területeket nem lehet figyelembe venni.

A KET beazonosítása során nem a teljes kataszteri terület mérete az irányadó, hanem a mezőgazdaságilag ténylegesen művelt, kultúrával fedett és a jogszerű földhasználati jogosultsággal rendelkező területet kell figyelembe venni.

A támogatási kérelem beadásakor az el nem telepített ültetvényeket nem kell külön KET-ként felmérni, azok – amennyiben az egyéb feltételeknek megfelelnek – egy poligonba mérhetőek a már eltelepített ültetvényekkel. Az Egységes kérelemben a KET azon része után igényelhető kifizetés, amelyen az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig eltelepített ültetvény található.

Ültetvények esetén a művelőutak területe a szélső lombkorona középpontjától mérve legfeljebb 3,5 méteres szélességig belemérhető a KET területébe. Szintén a fenti mérték számítható bele a KET területébe, ha az ültetvény körbekerített és határai rögzítettek.

Amennyiben nincsenek művelőutak az ültetvény körül, akkor a KET széle a szélső sortól számítva a sortávolság felének megfelelő terület számítható bele a KET-be.

.

Területek elkülönítése

A blokkon belül a KET-et el kell különíteni a szomszédos – akár a pályázó, akár más gazdálkodó által termesztett – azonos hasznosítású kódú növénykultúrától. Eltérő hasznosítási kód vagy eltérő növényfejlettségi állapot is megfelel az elkülönítésnek.

Fontos kiemelni, hogy az elkülönítésnek a teljes vegetációs időszakban jól meghatározhatónak kell lennie, egybeművelt tábla megállapításakor a terület a kifizetésből kizárásra kerül.

További elfogadható elkülönítési módok:

 • Gyepek esetében a közös sarokpontokon/töréspontokon természetes anyagú jelölő tárgy (pl. T-ülőfa) elhelyezése
 • Szántóföldi kultúra esetén az adott kultúrára jellemző sortávolságtól függően meghatározott szélességű sáv kialakítása szükséges:
  • 60 cm vagy az alatti sortávolság esetén az elválasztó sáv minimális szélessége 60 cm,
  • 60 cm feletti sortávolság esetén az elválasztó sáv minimális sávszélessége az adott kultúra sortávolságának 30 %-a (pl. 75 cm-es kukorica sortáv esetén 97,5 cm.)

Ezek csak a minimális mértékek, ha a sáv kialakítására a vetőgép szakaszolásával (sorkihagyással) kerül sor, akkor lehet szélesebb sávot is kialakítani.

 • Ültetvény esetében a közös sarokpontokon/töréspontokon természetes anyagú jelölő tárgy elhelyezése, amelynek jelölése a sarokpont jelölésének módjával megegyezően is történhet.

Az AKG21 program esetén nem előírás a maximum 40 hektáros táblaméret, így a KET-en belül a szántóterület tábláinak elválasztása csak abban az esetben lehet szükséges, ha a maximum 5 hektáros táblák kialakítására vonatkozó előírást vállalták az előíráscsomagban. Ebben az esetben a táblák elválasztására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a KET elkülönítése esetén.

.

A pályázati felhívások és mellékleteik az alábbi linkeken érhetők el: